eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 12 17 20201217 17.12.2020 10:00 Vinjehuset Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1162020 PS 116/2020 Sluttjustering av 2020 - budsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Status på investeringsbudsjettet 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202020 PS 120/2020 Etablering av Helsefellesskap i Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212020 PS 121/2020 Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) - endring av selskapsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172020 PS 117/2020 Bu- og omsorgssenter i Ytre Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182020 PS 118/2020 Søknad om kommunal stønad til ballbinge Øyfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192020 PS 119/2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152020 RS 15/2020 Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP62020 SP 6/2020 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut