eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 19 20201119 19.11.2020 10:00 Vinjehuset Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 FO22020 FO 2/2020 Interpellasjon til kommunestyret Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1032020 PS 103/2020 Parkering i Fristadgarasjen - vedtekter og drift - 3. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 Nytt felles innkjøpsreglement for Telemark innkjøpssamarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Krav til etablering for kraftintensiv næring i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 Søknad om tilskot - Feelgood Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Utgreiing av gratis barnehageplass for familiens 3. barn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Haukelifjell skisenter - utbyggingsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Organisatorisk plassering av integreringstenesta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Næringstomter i Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Val av dyrevernnemd i region Øst for perioden 2021 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 Val av rådsmedlemer til Nynorsk kultursentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Detaljregulering Haukelifjell skisenter del av 99/4 og 99/6. 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Framlegg til detaljregulering for gang- og sykkelveg i Øyfjell - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 64/13 - Grunnerverv av parsell til datasenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132020 RS 13/2020 Oppmodningsbrev busetting 2021 - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122020 RS 12/2020 Oversyn over kraftrettar, kraftavtaler og oppgåver knytt til forvaltning av kraftressursane i komunen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP52020 SP 5/2020 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut