eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 15 20201015 15.10.2020 10:00 Vinjehuset Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS962020 PS 96/2020 Mikroplast i kunstgrasbanar - oppsamling og vedlikehald Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Økonomireglement - revisjon 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Vinje Ungdomsråd 2019-2021 - Varamedlemer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Røldal Suldal Kraft (RSK) - konsesjonsfornying - uttale frå Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Samarbeidsavtale - Ressursteam for barnevernet i administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kap 20 § 20-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Søknad om stønad - Øyfjell Sag AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Søknad om tilskot til kjøp av prepareringsmaskin Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Plan for forvaltingsrevisjon 2020-2023 og plan for eigarskapskontroll 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP42020 SP 4/2020 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut