eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 03 20200903 03.09.2020 10:00 Vinjehuset Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS722020 PS 72/2020 Planstrategi 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Overordna ROS-analyse for Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Revidert selskapsavtale, revidert lokal forskrift om feiing og tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringar frå 1.1.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Kommunal planstrategi 2020-2023 med planprogram samfunnsdelen 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 PlanID 20190003 Nordtunlii 137/2 Detaljregulering - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Rubicon TV AS - Jordbrukerne - Søknad om støtte som følgje av koronakrisa - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 PlanID 20180001 Mobø 136/71 Detaljregulering, endring - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Ruspolitisk handlingsplan 2020 -2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Alkoholpolitiske retningsliner 2020 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Val av medlemar til forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Val av møtefullmektigar for forliksrådet for perioden 01.01.21 - 01.01.25 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Val av ny meddomar til jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Vinje kommune - endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Gjennomgang av retningsliner for næringsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Vurdering av kommunal tiltakspakke for næringslivet som fylgje av Korona Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Fastsetjing av valdag for Stortingsvalet og Sametingsvalet 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Justering av reglement for politisk styringsorgan i Vinje kommune - fjernmøter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP32020 SP 3/2020 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut