eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 18 20200618 18.06.2020 10:00 Vinjehuset i Åmot Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 FO12020 FO 1/2020 Interpellasjon - Tilsetting av utmarkstilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS462020 PS 46/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Årsrekneskap 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Henny og Olav Flatlands legat - sikring av verdiane ved Norheimstunet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Årsmelding for Kraftfond-Møsstrond 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Stadfesting av medlemskapen i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Klimarekneskap 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Reguleringsplan for Klypehjellen massetak - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Detaljregulering Norheimstunet - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Høyring av forslag til endring i forskrift for bruk av motorkjøyretøy i utmark og på islagte vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Modell for samarbeid om oppgradering av skiheisanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Val av meddomarar til lagmannsretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Val av meddomarar til tingretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Val av meddomarar til jordskifteretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Intensjonserklæring - Akson: Heilskapleg samhandling og felles kommunal journal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Val av skjønnsmedlemar for perioden 01.01.21 - 31.12.24 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Fråsegn: Endringar i energilova om funksjonelt skille for nettforetak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Endring av representant til representantskapet i Kraftkompetanse KO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Renovest IKS - endring av selskapsavtale - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Rekneskap 2019 - fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Årsmelding 2019 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Planprogram: plan for klima og berekraft - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Legetenesta i Vinje - oppretting av fastlegeheimel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Forlenging av faste sals- og skjenkeløyver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP22020 SP 2/2020 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut