eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Oppvekst- og velferdsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 08 20200608 08.06.2020 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen___ Oppvekst- og velferdsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS62020 PS 6/2020 Kulturprisen 2019 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS72020 PS 7/2020 Støtte til utjeving av bok - Store spel - soga om Vesås og verda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Legetenesta i Vinje - oppretting av fastlegeheimel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Forlenging av faste sals- og skjenkeløyver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Legetenester - førespurnad om utvida samarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122020 RS 12/2020 Årsmelding 2019 - Krisesenteret i Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102020 RS 10/2020 Folkehelseprofil Vinje 2020 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112020 RS 11/2020 Årsmelding 2019 - Samhandlingskoordinator i Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82020 RS 8/2020 Årsmelding 2019 Nynorsk kultursentrum og rekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92020 RS 9/2020 Rapport - Tilsyn med kommunane i Telemark sitt krisesentertilbod - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72020 RS 7/2020 Svar på søknad om serveringsløyve - Bandak Campin AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52020 RS 5/2020 Svar på søknad om tidsavgrensa skjenkeløyve - Universitetet i Sørøst-Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62020 RS 6/2020 Svar på søknad om skjenkeløyve for einskilde høve - UL Dølelaget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut