eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 16 20200416 16.04.2020 10:00 Vinjehuset Festsalen -*-* Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS282020 PS 28/2020 Årsmelding for konsesjonsavgiftsfondet - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Val av klagenemnd for eigedomsskattesaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Revidert selskapsavtale, revidert lokal forskrift om feiing og tilsyn, samt regulering av feiegebyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Høyringsfråsegn: Domstolstruktur samt eit forslag om endringar i rettskretsane og domstolloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Reviderte styringsdokument for Kraftkompetanse KO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 IUA Telemark - ny kjemikaliebil - låneopptak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Stadfesting av ny selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Endring i kommunale avgifter for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Avvikling av Telemark kommunerevisjon IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Val av representantar til representantskapet til kontrollutvalssekreteriatet for VESTFOLD, TELEMARK OG AGDERKONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Val av representant til Fjellab for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Val av representantar til O. O. Trovatns legat for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Framlegg til moglege drift og investeringsprosjekt som kan realiserast innom stutt tid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Kommunale tiltak for næringslivet som følge av Korona Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52020 RS 5/2020 Møtebok frå møte 12.03.20 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut