eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 06 20200206 06.02.2020 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS22020 PS 2/2020 Vurdering av tittel på øvste administrative leiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Val til representantskapet i Kraftkompetanse KO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Søknad om midlar til reparasjonsarbeid på grendehuset i Smørklepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Høyring av forslag til endring i motorferdsellova og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Prosjekt utmarksoppsyn i Vinje 2020-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Val av styre til Hardangervidda nasjonalparksenter for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Val av representantar til Olav Vinjes legat i perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Val av medlemar til styret for Berunuten Vest for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Val av representantar til Tinn sparebank forstandarskap for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22020 RS 2/2020 Vilkårsrevisjon Tokke-Vinje, tilleggsinformasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut