eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 12 20191212 12.12.2019 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS502019 PS 50/2019 Framlegg til detaljregulering for Møsvassdammen - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Sluttjustering av 2019-budsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Status på investeringsbudsjettet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Endring av forskrift for løypenett for snøskuter - Raudt løypenett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Endring av selskapsavtale - Sør-Øst 110 IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Høyringsfråsegn - NOU 2019/16 Skattlegging av vannkraftverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Gebyrforskrift:Plan- og byggesak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Busetting av flyktningar - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Val av byggekomité for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Val av fjellstyre for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Ungdomsråd i Vinje 2019 - Representantar fyrste periode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Val av medlemmar til representantskapet i Telemark innkjøpssamarbeid KO Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Val av representantar til tilsynsutvala for Hardangervidda for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Val av representantar til rådet for Fjellnettverket for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Val av medlemar til villreinnemnda for Setesdalområdet, villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen og villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Val av representant til representantskapet for interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Val av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer for valperioden 2020 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Val av representantar til representantskapet for Telemark kommunerevisjon IKS for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Val av styre til museale anlegg i Vinje kommune for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Val av representantar frå formannskapet til arbeidsutval for fellestiltak innanfor reiselivsområda Vågslid og Rauland for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Vilkårsrevisjon Tokke-Vinje, tilleggsinformasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut