eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Oppvekst- og velferdsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 02 20191202 02.12.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Oppvekst- og velferdsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS42019 PS 4/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Val av representantar til samarbeidsutval (SU) for skular, oppvekstsenter og barnehagar for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Overtaking av drifta av VinjeForsvarsmuseum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Søknad om flytting av serverings- og skjenkeløyve - Krossen Pub Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Busetting av flyktningar - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Spelemidlar 2020 - Rullering av handlingsplandel for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med prioritering av spelemiddelsøknadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Samarbeidsavtale mellom Vinje Kommune og Idrettsrådet i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut