eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 14 20191114 14.11.2019 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen_ Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS152019 PS 15/2019 Rullering av kommunedelplan Edland/Haukeli - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Kommunedelplan Vågslid - alternativ 1 - ny handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Fråsegn - Ny språklov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Politisk delegeringsreglement 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Val av representant til representantskapet for interkommunalt arkiv - IKA Kongsberg for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Val av representantar til Felles kraftutval for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Val av medlem til Hardangerviddarådet for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Val av styre til Kraftfond Møsstrond for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Val av utsendingar til landstinget i LNK for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Val av representantar til representantskapet for Renovest IKS for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Val av representantar til årsmøte til Norges nasjonalparkkommunar for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringar frå 1.1.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Val av representantar til representantskapet for Sør-Øst 110 for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Val av representantar til styringsgruppa til Aust-Telemark vassområde for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Val av sakkunning nemnd for eigedomsskatt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Val av råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Val av representantar til representantskapet for Vest - Telemark pedagogisk - psykologiske teneste for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Framlegg til detaljregulering for E134 kolonneoppstillingsplass i Vågslid - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Val av representant til kyrkjeleg fellesråd for perioden 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Rapport om eigarstyring - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut