eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 05 20190905 05.09.2019 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS442019 PS 44/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Val av representantar til Vestfold og Telemark revisjon IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Utbetring av ledningsnett Rauland sentrum Linutvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Eldresenteret ved Norheimstunet - utvida opningstid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Forskrift for politisk godtgjersle og permisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Kommunale utleigebustader - status 2019 - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Revidert reglement for politisk styringsorgan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Vurdering av utsalsstad - Vinmonopolet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS - endringar i selskapsavtale frå 010120 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Telemark innkjøpssamarbeid kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - godkjenning av samarbeidsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Vilkår for sal av konsesjonskraft - Datasenter-pilot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Forvaltning av særavtale- og konsesjonskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Vurdering av tilskotsordninga til private vegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Samarbeid om felles NAV-kontor for Fyresdal, Seljord, Vinje, Kviteseid, Nissedal og Tokke - § 20-2 vertskommuneavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Bompengefinansiering av E134 Seljord - Vinjesvingen og rv 41 Vrådal - Brunkeberg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Vikarbank Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Avtale om Politiråd - revisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Overføring av Nystog-samlinga til Øyfjell bygdemuseum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Reglar for fisk-vilt-friluftsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Drøfting av prinsipp for kommunal matproduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62019 RS 6/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP52019 SP 5/2019 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut