eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 08 29 20190829 29.08.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS422019 PS 42/2019 Bompengefinansiering av E134 Seljord - Vinjesvingen og rv 41 Vrådal - Brunkeberg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Samarbeid om felles NAV-kontor for Fyresdal, Seljord, Vinje, Kviteseid, Nissedal og Tokke - § 20-2 vertskommuneavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Utbetring av leidningsnett Rauland sentrum Linutvegen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Kreftbehandling i kommunen - eit samarbeidsprosjekt mellom Tokke og Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Forskrift for politisk godtgjersle og permisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Kommunale utleigebustader - status 2019 - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Revidert reglement for politisk styringsorgan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Vurdering av utsalsstad - Vinmonopolet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Høyring av Forvaltningsplan Rjukan -Notodden Industriarv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS - endringar i selskapsavtale frå 010120 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Telemark innkjøpssamarbeid kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - godkjenning av samarbeidsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Vilkår for sal av konsesjonskraft - Datasenter-pilot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Forvaltning av særavtale- og konsesjonskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Vurdering av tilskotsordninga til private vegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Vikarbank Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72019 RS 7/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Øyremerka tilskot til veterinærvakt 2019 og fordeling i inntekstsystemet 2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut