eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 08 21 20190821 21.08.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1062019 PS 106/2019 Kommunedelplan Vågslid - alternativ 1 - ny handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932019 PS 93/2019 151/690 - Dispensasjon frå BYA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052019 PS 105/2019 Framlegg til detaljregulering for Møsvassdammen - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962019 PS 96/2019 E134 - Utbetring av veg - parsell 2 gjennom Bøgrend Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942019 PS 94/2019 113/12 - Dispensasjon frå plankrav ved utslepp av svartvatn i LNF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992019 PS 99/2019 Motorferdsel - Søknad om dispensasjon for snøskuterkøyring - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952019 PS 95/2019 99/24/7 - Klage på byggeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972019 PS 97/2019 154/107 - Søknad om dispensasjon frå storleik på fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922019 PS 92/2019 36/4 - Dispensasjon frå LNF-føremål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912019 PS 91/2019 97/2 - Dispensasjon for oppføring av trafostasjon i LNF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042019 PS 104/2019 PlanID 20080012 Åmlihaugen og Kostveit, 53/9 og 51/2 Detaljregulering - 1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012019 PS 101/2019 2. gangs handsaming - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 88/18 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002019 PS 100/2019 Klage på vedtak delegert sak 19/207 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982019 PS 98/2019 Endring av forskrift for løypenett for snoskuter - om utviding av raudt løypenett, 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022019 PS 102/2019 2. gangs handsaming - Søknad om deling av landbrukseigedom - Paradis gnr. 10/1 m.fl. i Vinje og Tokke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032019 PS 103/2019 Avgrensa høyring - Detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av Vatjønn Dam Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902019 PS 90/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1072019 PS 107/2019 Høyring av detaljplan - Landskap og miljø for Tipp Farastad på Arabygdi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS4312019 RS 431/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4852019 RS 485/2019 98/23 - Stokketjønn - Løyve til utslepp av gråvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5152019 RS 515/2019 Svar på- Søknad om løyve til bruk av helikopter til Kvikkevatn i Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4402019 RS 440/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5092019 RS 509/2019 Svar på- Motorferdsel - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4892019 RS 489/2019 121/1 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 utleigehytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4902019 RS 490/2019 99/845 Tyrvelid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5052019 RS 505/2019 Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy - helikopter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4942019 RS 494/2019 65/41 - Vinjar - Løyve til bruksendring § 20-3 - bustad til butikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5162019 RS 516/2019 Vedtak - Søknad om godkjent plan for nydyrking - gnr. 99/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4962019 RS 496/2019 150/24 - Rukkemo - Vedtak om grensejustering, arealoverføring og klargjering av eksisterande grense Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4562019 RS 456/2019 158/129 - Varland - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4752019 RS 475/2019 150/635 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4762019 RS 476/2019 153/697 - Vestlia - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4412019 RS 441/2019 Rammeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4822019 RS 482/2019 153/697 - Vestlia - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4882019 RS 488/2019 99/903 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4372019 RS 437/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4392019 RS 439/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4382019 RS 438/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4572019 RS 457/2019 119/8 Drivarbekkdalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4832019 RS 483/2019 78/17 Grungedal - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4582019 RS 458/2019 15/1 Mosli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4612019 RS 461/2019 160/49 - Varland - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5142019 RS 514/2019 Svar på- Motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4772019 RS 477/2019 99/948 - Arbuneset - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4782019 RS 478/2019 151/376 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4802019 RS 480/2019 150/121 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4842019 RS 484/2019 150/473 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5032019 RS 503/2019 Svar på- 165/2 - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5042019 RS 504/2019 Svar på- 161/3 - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5172019 RS 517/2019 Sluttutbetaling - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 41/1, 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4812019 RS 481/2019 153/409 - Livoll - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4422019 RS 442/2019 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4362019 RS 436/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4552019 RS 455/2019 153/645 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4872019 RS 487/2019 153/874 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5132019 RS 513/2019 Svar på- Motorferdsel - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4432019 RS 443/2019 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4972019 RS 497/2019 20/3 - Mannås - Vedtak om deling av grunneigedom - arealoverføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5122019 RS 512/2019 Svar på- Motorferdsel - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4992019 RS 499/2019 151/48 - Flishaugmarki - Vedtak om deling og arealoverføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4932019 RS 493/2019 99/662/0/15: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4952019 RS 495/2019 99/529/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4982019 RS 498/2019 64/3 og 11 - Tveitogrend - Deling og grensejustering av bustadtomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4792019 RS 479/2019 140/175 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4702019 RS 470/2019 134/1 Neset - Rammeløyve § 20-3 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4722019 RS 472/2019 99/930 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4322019 RS 432/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4682019 RS 468/2019 150/634 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4692019 RS 469/2019 20110005 - Vinjar - Endring av førmål barnehage til kontor Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4502019 RS 450/2019 135/2/3 - Spjotar - Vedtak om pålegg om riving/retting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5102019 RS 510/2019 85/1 - Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5022019 RS 502/2019 89/9 Sandvannshytta - Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4862019 RS 486/2019 150/620 + 150/621 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4532019 RS 453/2019 98/23 - Revidert løyve til utslepp av gråvatn på Stokketjønn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4542019 RS 454/2019 153/49 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4742019 RS 474/2019 140/25 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4672019 RS 467/2019 100/2 Botn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5112019 RS 511/2019 Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4512019 RS 451/2019 99/621 - Raudberg - Løyve tilltak etter § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4712019 RS 471/2019 35/173 - Åmot - Rammeløyve for ombygging av helsehuset Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4522019 RS 452/2019 151/670 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4732019 RS 473/2019 150/245 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4622019 RS 462/2019 160/2 - Varland - deling av tomt til garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4352019 RS 435/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4922019 RS 492/2019 99/792: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4492019 RS 449/2019 100/29 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5082019 RS 508/2019 Svar på- Søknad om helikoptertransport 2019 i SVR Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4332019 RS 433/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4602019 RS 460/2019 604/1 Haddland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 GS-veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4342019 RS 434/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4482019 RS 448/2019 151/427 - Steinbekkli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4472019 RS 447/2019 150/15 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4462019 RS 446/2019 153/287 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4442019 RS 444/2019 121/36 Øyfjell - Løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4452019 RS 445/2019 153/692, 735 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 to fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4662019 RS 466/2019 92/2/54 - Vamark - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4592019 RS 459/2019 153/427 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4652019 RS 465/2019 88/13 mfl - Bygdevegen Edland - Løyve til tiltak § 20-3 - Va nett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5072019 RS 507/2019 Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5012019 RS 501/2019 Svar på- Søknad om landing med helikopter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4912019 RS 491/2019 99/662/0/39: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4642019 RS 464/2019 153/415 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5002019 RS 500/2019 162/1 - Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4632019 RS 463/2019 100/102 og 103 - Botn vest - Løyve til tiltak § 20-3 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5062019 RS 506/2019 Svar på- Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut