eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 20 20190620 20.06.2019 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS332019 PS 33/2019 Årsmelding 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Årsrekneskap 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Rekneskap 2018 - fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Årsmelding for Kraftfond Møsstrond 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Årsmelding for kontrollutvalet 2018 - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester, feiing og branntilsyn - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Val av røystestyre til kommune- og fylkestingvalet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Kommunepsykologteneste - samarbeidsavtale med Rehabiliteringssenteret AIR Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Kraftkompetanse kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - godkjenning av samarbeidsavtale m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Ny vurdering - krav om minstevasstand i Bordalsvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 PlanID 20080014 kommunedelplan Vågslid - handsaming av alternativ 2 etter vedtak i kommunal- og moderniseringsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Status for byggjeklare tomter i kommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52019 RS 5/2019 Årsrapport 2018 frå Prostidiakonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP42019 SP 4/2019 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut