eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 19 20190619 19.06.2019 10:30 Kommunehuset Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS862019 PS 86/2019 99/141, 165, 224 og 225 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsbestemmelse i reguleringsplan for Vågslid Høgfjellshotell, 99/52 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772019 PS 77/2019 Endring av forskrift for løypenett for snoskuter - om utviding av raudt løypenett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832019 PS 83/2019 Høyring av Regional plan for Hardangervidda 2019 -2035 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802019 PS 80/2019 E134 utbetring av vegtrase - dispensasjon frå føremål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742019 PS 74/2019 Søknad om deling av landbrukseigedom - Paradis gnr.10/1 m.fl. i Vinje og Tokke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732019 PS 73/2019 Søknad om konsesjon og fritak frå buplikt på bustadhus - gnr. 35/173 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792019 PS 79/2019 151/632 - Klage på plassering av hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872019 PS 87/2019 Detaljregulering for Arbuneset, mindre endring. Flytting av tomt 58. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842019 PS 84/2019 Adressenamn Holtardalen og Vågsli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852019 PS 85/2019 Kommunedelplan Edland - Haukeli - Ny handsaming -- Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752019 PS 75/2019 Søknad om konsesjon - buplikt på gnr. 153/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812019 PS 81/2019 35/173 - Dispernsasjon frå BYA og parkeringskrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822019 PS 82/2019 160/49 - Dispensasjon frå omfordeling av BYA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762019 PS 76/2019 Søknad om konsesjon ved overtaking av bustadhus gnr. 93/63 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882019 PS 88/2019 99/946 i Vågslid - Søknad om dispensasjon og bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722019 PS 72/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS782019 PS 78/2019 150/620, 621 - Tov Svalastog - Søknad om deling av to tomter i Holtardalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892019 PS 89/2019 PlanID 20010009 Vinje Kraftverk / Sandnes - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS4022019 RS 402/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4252019 RS 425/2019 21/1 - Mannås - Løyve til tiltak § 20-4 - oppføring av støylsbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4242019 RS 424/2019 162/3 - Skindalen - Løyve til tiltak § 20-4 - oppføring av jaktbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4222019 RS 422/2019 151/722 Vierli F12 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4172019 RS 417/2019 99/881 Listøyl Vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4212019 RS 421/2019 88/9 Edland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 reiskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4032019 RS 403/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4232019 RS 423/2019 100/144 - Botn aust - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4182019 RS 418/2019 50/11 Kostveit-Sudbø - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4292019 RS 429/2019 152/133/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4302019 RS 430/2019 152/133/0/19: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4272019 RS 427/2019 99/739 - Vågslid - Avslag på søknad etter PBL § 20-3 - underjordisk garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4052019 RS 405/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4282019 RS 428/2019 Vedtak i klagesak - Dispensasjon - Støylar/bygningar - gnr/bnr - 93/1 - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4202019 RS 420/2019 153/689 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4192019 RS 419/2019 138/29 Kråmvikvegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4042019 RS 404/2019 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4152019 RS 415/2019 100/155 - Botn Aust - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4062019 RS 406/2019 153/807 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4072019 RS 407/2019 153/806 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4082019 RS 408/2019 153/805 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4132019 RS 413/2019 153/804 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4092019 RS 409/2019 153/797 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4142019 RS 414/2019 153/796 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4162019 RS 416/2019 100/1 - tomt 48 - Botn Aust - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4102019 RS 410/2019 153/795 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4112019 RS 411/2019 153/694 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4122019 RS 412/2019 153/802 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4262019 RS 426/2019 75/7 - Grungedal - Løyve til utslepp frå bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut