eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 29 20190529 29.05.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS702019 PS 70/2019 93/28 - søknad om deling - bruksendring og dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Landingspunkt for fly/helikopter i samband med jakt og fiske Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 150/14 - Deling/grensejustering av bustadtomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692019 PS 69/2019 163/33 - Søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning - Dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 100/102 og 103 - Edland - Søknad om dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682019 PS 68/2019 Kommunedelplan Edland - Haukeli - Ny handsaming. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 153/415 - Søknad om dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672019 PS 67/2019 PlanID 20080014 kommunedelplan Vågslid - handsaming av alternativ 2 etter vedtak i kommunal- og moderniseringsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712019 PS 71/2019 Søknad om dispensasjon for vegbyggjing massedeponi Farastad, Totak-vest og Finland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS3812019 RS 381/2019 36/55 Øvre Drotning - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3822019 RS 382/2019 153/770 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3952019 RS 395/2019 150/1 tomt 17-09 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3942019 RS 394/2019 50/45 Kostveit/Sudbø - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3932019 RS 393/2019 153/446 Angravli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3862019 RS 386/2019 88/7 - Kyrkjestøyl - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3922019 RS 392/2019 153/840 Fjellsteggen/Vestlia - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3912019 RS 391/2019 140/214 Setali - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3902019 RS 390/2019 153/757 Livoll - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3852019 RS 385/2019 153/719 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3772019 RS 377/2019 151/632 - Farhovd - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4012019 RS 401/2019 Vedtak - 118/6, 10 - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3882019 RS 388/2019 153/843 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3982019 RS 398/2019 92/38 - Løyve til mellombels bruksendring av brakkerigg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3992019 RS 399/2019 57/8 - Løyve til bruksendring av delar av Haugesæl Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3842019 RS 384/2019 153/842 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3782019 RS 378/2019 150/41 Rukkemo - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3972019 RS 397/2019 153/21 - mindre endring av 20060009 Farhovd, Livoll og Flotebu - tomt 153/270 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3742019 RS 374/2019 151/660 - Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3692019 RS 369/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3682019 RS 368/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3962019 RS 396/2019 153/19 - Gunn Brårmo Oterkiil - mindre endring for delar av Farhovd, Livoll og Flotebu 20120007 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3832019 RS 383/2019 35/15 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 reklameskilt YX Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3872019 RS 387/2019 153/798 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3712019 RS 371/2019 153/809 Holtardalen - PBL § 20-3 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4002019 RS 400/2019 Søknad om å få kjøpe tilleggsareal til bustadtomt 36/13 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3722019 RS 372/2019 153/574 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3752019 RS 375/2019 153/574 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3762019 RS 376/2019 153/574 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3732019 RS 373/2019 153/574 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3792019 RS 379/2019 153/574 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3892019 RS 389/2019 153/574 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3702019 RS 370/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3802019 RS 380/2019 148/60 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut