eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 04 24 20190424 24.04.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS462019 PS 46/2019 119/8 - Dispensasjon for bruksendring frå hytte til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 148/60 - dispensasjon for storleik på anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Detaljregulering for Strandbekkli 151/5 - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 117/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 37/29 - Klage på vedtak om massefylling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 91/29 - Klage på oppføring av tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Vesle Kjela kraftverk - søknad om dispensasjon frå kommunale planar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 150/620, 621 - Tov Svalastog - Søknad om deling av to tomter i Holtardalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Reguleringsplan for Kostveit hyttefelt - endring av utnyttingsgrad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Dispensasjonssøknad §6 - Gravmaskin og transport av matriale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Dispensasjonssøknad §6 - Transport av isfikerar på Møsvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Framlegg til detaljregulering for E134 Vågsli - Fylkesgrensa - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562019 PS 56/2019 Reguleringsplan for Klypehjellen - 1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552019 PS 55/2019 Framlegg til områderegulering for del av Rauland sentrum - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS3482019 RS 348/2019 99/661/0/25: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3462019 RS 346/2019 38/1 - Aasmund H. Olsnes - Svar på søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3182019 RS 318/2019 99/915 - Vågsli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2842019 RS 284/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3502019 RS 350/2019 153/607 - Klage på lovbrotsgebyr - avgjersle frå Fylkesmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2862019 RS 286/2019 165/8 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3512019 RS 351/2019 Vedtak om kommunedelplan for Vågslid i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3492019 RS 349/2019 86/12 - Haukelivegen - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3342019 RS 334/2019 153/677 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3332019 RS 333/2019 153/605 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3262019 RS 326/2019 100/159 - Botn vest - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2912019 RS 291/2019 148/10 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3012019 RS 301/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2992019 RS 299/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3032019 RS 303/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller- Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3022019 RS 302/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3052019 RS 305/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3242019 RS 324/2019 600/1 Edland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Offentleg toalett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3452019 RS 345/2019 PlanId 20170001 Bustadfelt Øyfjell 106/2 - detaljregulering - flaumkartlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3432019 RS 343/2019 150/437 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3062019 RS 306/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3072019 RS 307/2019 Vedtak - 106/1 - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - kjøp av mjølkekvote Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3112019 RS 311/2019 Vedtak - 106/1 - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3102019 RS 310/2019 Vedtak - 59/3 - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting av dyrka mark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3312019 RS 331/2019 154/46 - Lognvik - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3212019 RS 321/2019 151/712 - Vierli F12 - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3162019 RS 316/2019 151/713 - Vierli F12 - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3422019 RS 342/2019 153/741 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3172019 RS 317/2019 59/21 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2982019 RS 298/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3322019 RS 332/2019 77/38 Mogane - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3472019 RS 347/2019 19760001 - Åmot sentrum - Retting/endring av føremål ved barnehagen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3282019 RS 328/2019 73/1 Mogane - Rammeløyve - PBL § 20-3 - endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3132019 RS 313/2019 73/1 Mogane - Igangsettingsløyve - bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3142019 RS 314/2019 65/52 Vinjar - Rammeløyve - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3202019 RS 320/2019 50/11 tomt SBY 4 - Torkjell Kostveit - Søknad om oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3392019 RS 339/2019 148/96 Bjønnskarhaugen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3292019 RS 329/2019 154/59 Lognvik - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3152019 RS 315/2019 100/125 Botn - IG pbl § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3402019 RS 340/2019 153/604 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3302019 RS 330/2019 151/711 - Vierli F12 - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3252019 RS 325/2019 151/652 BL2 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2882019 RS 288/2019 139/4 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3442019 RS 344/2019 20140002 - Krontveit bustadfelt mindre planendring - ny innkøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3412019 RS 341/2019 65/33 Vinjeflaten - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3002019 RS 300/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3222019 RS 322/2019 121/22 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til bustad, nytt fjos og ny driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3232019 RS 323/2019 153/749 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3122019 RS 312/2019 131/27 - Vå - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3362019 RS 336/2019 92/43 Vatjønn - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3272019 RS 327/2019 150/234 - Holtardalen - Pålegg om flytting/riving av garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2952019 RS 295/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3192019 RS 319/2019 100/1 tomt 34 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3352019 RS 335/2019 99/1 - Vesla Kjela kraftverk - Utslepp frå brakkerigg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3372019 RS 337/2019 Utbygging ved Mogen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2902019 RS 290/2019 169/10/21 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2892019 RS 289/2019 148/5 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2962019 RS 296/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2852019 RS 285/2019 154/16 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2932019 RS 293/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2922019 RS 292/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3382019 RS 338/2019 153/841 - Vestlia - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2872019 RS 287/2019 109/12 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2942019 RS 294/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2972019 RS 297/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3042019 RS 304/2019 Svar på -Søknad om løyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3092019 RS 309/2019 Innspel frå Vinje - Forslag til Regionalt miljøprogram i jordbruket for Vestfold og Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3082019 RS 308/2019 Vedtak - 165/2- Søknad om kommunalt tilskot til nydyrking Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut