eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 20 20190320 20.03.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412019 PS 41/2019 Søknad om dispensasjon - midlertidig trase motorferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 88/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Krav om tiltak - Omdisponering av jordbruksareal på gnr. 126/5 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Gsveg Krossen - Austbø og gsveg Øfjell - vurdering av standard/løysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Klage over endra vilkår i vedtak for frådeling av gnr. 77/10 i Vinje - gnr. 77/55 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Søknad om konsesjon/utsett buplikt på bustad gnr. 94/22 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Søknad om deling av landbrukseigedom - gnr. 69/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Kommunalt tilskot til landbruksføremål - endring av føresegner. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Klage på avslag om å lempe på vilkår om buplikt - gnr. 48/1, 49/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom - gnr. 89/5 og 88/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Søknad om dispensasjon §6 - vaffelbu Silkedalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Rullering av kommunedelplan Edland/Haukeli - 1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Tiltaksstrategi - tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Dispensasjonssøknad §6 - Felles løyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS2172019 RS 217/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2392019 RS 239/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2582019 RS 258/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a - 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2732019 RS 273/2019 153/392 Storhaug - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Endring garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2662019 RS 266/2019 38/17 - Oppretting av ny grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2472019 RS 247/2019 163/28 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2812019 RS 281/2019 37/29 - Åmot - Omgjering av vedtak - nytt avslag på søknad - massefylling over VA-leidningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2822019 RS 282/2019 98/101 Stokketjønn - Søknad om løyve til utslepp av gråvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2332019 RS 233/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2722019 RS 272/2019 150/461 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2782019 RS 278/2019 153/816 Fjellsteggen/Vestlia - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2832019 RS 283/2019 150/460 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2552019 RS 255/2019 165/2 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2772019 RS 277/2019 151/724 - Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2432019 RS 243/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2802019 RS 280/2019 151/725 - Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2672019 RS 267/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2712019 RS 271/2019 122/1 og 2 - Songa - Løyve til tiltak § 20-4 - driftsbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2182019 RS 218/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2232019 RS 223/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2502019 RS 250/2019 95/53 -Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2452019 RS 245/2019 103/2 -Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2622019 RS 262/2019 99/797: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2532019 RS 253/2019 75/30 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2542019 RS 254/2019 136/127 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2562019 RS 256/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2482019 RS 248/2019 148/10 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2242019 RS 224/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2252019 RS 225/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2692019 RS 269/2019 150/246 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2742019 RS 274/2019 17/1 - Manås - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2702019 RS 270/2019 150/228 - Holtardalen- Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2222019 RS 222/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2342019 RS 234/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2352019 RS 235/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2632019 RS 263/2019 99/661/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2412019 RS 241/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2642019 RS 264/2019 99/661/0/4: Omgjering av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2422019 RS 242/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2282019 RS 228/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2362019 RS 236/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2372019 RS 237/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2292019 RS 229/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2462019 RS 246/2019 162/3 -Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2302019 RS 230/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2312019 RS 231/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2792019 RS 279/2019 37/23 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-3 - veg og flaumvoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2652019 RS 265/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting av dyrka mark - gnr. 8/5. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2382019 RS 238/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2322019 RS 232/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2512019 RS 251/2019 100/347 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2492019 RS 249/2019 139/25 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2192019 RS 219/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2442019 RS 244/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2602019 RS 260/2019 Svar på -Søknad om turistløyve gruppeturar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2752019 RS 275/2019 37/3 - Fiskestigen - Løyve til tiltak § 20-4 - Oppføring av eldre tømre på hustufter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2402019 RS 240/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2262019 RS 226/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2272019 RS 227/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2202019 RS 220/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2612019 RS 261/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2762019 RS 276/2019 35/113 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-3 - Tilbygg og ombygging av coop-bygget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2212019 RS 221/2019 Svar på -Søknad om søskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2592019 RS 259/2019 Svar på -Fwd: Løyve for snøskuterløype Utekino 23.februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2522019 RS 252/2019 84/8 -Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2682019 RS 268/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2572019 RS 257/2019 19/2296 Om løyve til oppkjøring av skiløyper på Stokketjønn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut