eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 02 20 20190220 20.02.2019 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS262019 PS 26/2019 93/50 - Arne Gunvaldjord - Søknad om deling av grunneigedom - Dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Avbøtande tiltak - Omdisponering av jordbruksareal på gnr. 126/5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Søknad om deling av landbrukseigedom - gnr. 48/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Handverkarløyve - Trygve Øvstebø Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 154/7 - Søknad om arealoverføring til fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 88/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 PlanID 20160008 Neset 134/1 Detaljregulering - oppheving av byggje- og deleforbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Uttale til høyring - Ny fjellov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Dispensasjonssøknad §6 - Søknad om snøskuterløyve i samband med feltstemne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Søknad om løyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Dispensasjon til å bruke motorkjøretøy på snø og barmark §6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1512019 RS 151/2019 Svar på -Snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382019 RS 138/2019 Svar på -Snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372019 RS 137/2019 Svar på -Snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802019 RS 180/2019 Svar på - Søknad om motorferdsel, merkeprosjekt villrein Setesdal Austhei villreinområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2132019 RS 213/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2162019 RS 216/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812019 RS 181/2019 Svar på - Søknad om motorferdsel, merkeprosjekt villrein Brattefjell-Vindeggen villreinområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752019 RS 175/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2122019 RS 212/2019 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062019 RS 106/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1202019 RS 120/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112019 RS 111/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132019 RS 113/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162019 RS 116/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172019 RS 117/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1182019 RS 118/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012019 RS 201/2019 153/813 - Vestlia - løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022019 RS 202/2019 99/846 Tyrvelid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092019 RS 109/2019 Svar på - Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1152019 RS 115/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1142019 RS 114/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662019 RS 166/2019 88/6 -Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822019 RS 182/2019 Svar på - Søknad om motorferdsel ifm villreinarbeid i Setesdals Ryfylkeheiene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1192019 RS 119/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1842019 RS 184/2019 Svar på -Motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 - Demokøyring i Brubakk ved arrangement i Åmot ved snoformingsfestivalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762019 RS 176/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952019 RS 195/2019 Svar på -Søknad om løyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2142019 RS 214/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102019 RS 110/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882019 RS 188/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832019 RS 183/2019 Svar på -Motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 - Søknad om bruk av snøskuter til tilsyn og transport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392019 RS 139/2019 Svar på -Snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402019 RS 140/2019 Svar på -Snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2102019 RS 210/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2152019 RS 215/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982019 RS 198/2019 47/9 - Tjønnegrend - Løyve til utslepp av svartvatn frå bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072019 RS 107/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1852019 RS 185/2019 17/1 -Svar på - Søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1652019 RS 165/2019 86/21 -Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462019 RS 146/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562019 RS 156/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912019 RS 191/2019 Miljødirektoratet rettar verneforskrifta for Tokkeåi naturreservat Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572019 RS 157/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1472019 RS 147/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1262019 RS 126/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1272019 RS 127/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1482019 RS 148/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2092019 RS 209/2019 100/1 tomt 36 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042019 RS 204/2019 153/834 - Vestlia - Løyve til tiltak § 20 - 3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1932019 RS 193/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til sauefjos - 53/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872019 RS 187/2019 Svar på -Søknad om turistløyve gruppeturar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032019 RS 203/2019 35/56 Sjukeheimen i Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 brannteknisk oppgradering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742019 RS 174/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1282019 RS 128/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002019 RS 200/2019 151/181 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642019 RS 164/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122019 RS 112/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362019 RS 136/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942019 RS 194/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - ombygging sauefjos - 135/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972019 RS 197/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 152/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922019 RS 192/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting - gnr. 152/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292019 RS 129/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862019 RS 186/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til gruppeturar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582019 RS 158/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2052019 RS 205/2019 92/19 - Vamark - Løyve til utslepp av gråvatn frå hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672019 RS 167/2019 165/2 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2062019 RS 206/2019 140/234 - Harkjellstaullii - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592019 RS 159/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602019 RS 160/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722019 RS 172/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732019 RS 173/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2072019 RS 207/2019 35/1/18 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1612019 RS 161/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1492019 RS 149/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502019 RS 150/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302019 RS 130/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312019 RS 131/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622019 RS 162/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632019 RS 163/2019 Svar på -Snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992019 RS 199/2019 99/661/0/23: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782019 RS 178/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2112019 RS 211/2019 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702019 RS 170/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412019 RS 141/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1082019 RS 108/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1212019 RS 121/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422019 RS 142/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522019 RS 152/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892019 RS 189/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting på gnr. 61/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322019 RS 132/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532019 RS 153/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962019 RS 196/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot for høglandsfefjos - gnr. 91/9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1222019 RS 122/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432019 RS 143/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442019 RS 144/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902019 RS 190/2019 Vedtak - Søknad om kommunalt grøftetilskot på gnr. 91/9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332019 RS 133/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452019 RS 145/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1232019 RS 123/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1242019 RS 124/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542019 RS 154/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552019 RS 155/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342019 RS 134/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682019 RS 168/2019 101/1 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772019 RS 177/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692019 RS 169/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352019 RS 135/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2082019 RS 208/2019 35/115 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1252019 RS 125/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712019 RS 171/2019 88/11 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve - utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792019 RS 179/2019 Svar på -Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut