eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 31 20190131 31.01.2019 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Reviderte vedtekter for barnehage og SFO i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Revidert årsplan Vinje frivilligsentral Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Revidert strategiplan Vinje frivilligsentral Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Overtaking av Leirbekk utbygging vassverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Val av rådsmedlemar til Nynorsk kultursentrum 2019 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Avtale mellom Vinje kommune og Tokke kommune - samarbeid om legevakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Vurdering av busetting av flyktningar i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 PlanID 20060002 Kommunedelplan Rauland - mindre endring - auke i tal hyttetomter i SYBH1 - SYBH9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Korrigering gebyr for feiing/tilsyn 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP12019 SP 1/2019 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut