eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 12 20181212 12.12.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1502018 PS 150/2018 99/212 Tyrvelid - Handsaming av klage - Avslag på søknad om dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532018 PS 153/2018 101/1 - Søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning - Dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562018 PS 156/2018 Rullering av Regional plan for Hardangervidda - Prøveprosjekt om vinteropen fylkesveg 124 over Imingfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572018 PS 157/2018 Løyve til oppkøyring av skiløype sesongen 2018/2019 - Holvik Vel Hytteforening Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522018 PS 152/2018 PlanID 20060002 Kommunedelplan Rauland - dispensasjon frå plankrav - 138/1 - frådeling av to hyttetomter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492018 PS 149/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1512018 PS 151/2018 Framlegg til detaljregulering for Åmothaugen Vest -1 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592018 PS 159/2018 Søknad om å lempe på vilkår om buplikt - gnr. 48/1, 49/3 Øyvågslid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542018 PS 154/2018 121/2 - søknad om oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552018 PS 155/2018 35/51 - Vinje kommune - Søknad om deling/justering av grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582018 PS 158/2018 Søknad om fritak frå buplikt på bustadeigedomen gnr. 125/30 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS7772018 RS 777/2018 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7762018 RS 776/2018 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7612018 RS 761/2018 43/20 Vehus - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7692018 RS 769/2018 98/71 - Stokketjønn - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7832018 RS 783/2018 Oversendelse av plansak med innsigelse - Kommunedelplan Vågslid - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7682018 RS 768/2018 99/912 Raudberg sameige - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad to einingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7672018 RS 767/2018 35/35 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7662018 RS 766/2018 150/235 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7652018 RS 765/2018 150/399 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7792018 RS 779/2018 99/525/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7642018 RS 764/2018 153/835 - Vestlia - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7632018 RS 763/2018 150/94 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 terrengingrep Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7602018 RS 760/2018 138/94 Krontveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7592018 RS 759/2018 99/909 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7582018 RS 758/2018 91/59 Nordheimstunet - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7742018 RS 774/2018 37/94 - Juvbakk - Løyve til tiltak § 20-3 - 4-mannsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7572018 RS 757/2018 104/4/10 Lid Nordre - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7562018 RS 756/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7842018 RS 784/2018 160/32 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7732018 RS 773/2018 Mindre endring av reguleringsplan Botn Vest planID 20040012 - vegtilkomst til tomt 100/112 - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7722018 RS 772/2018 150/359 - Pålegg om retting samt varsel om ilegging av tvangsmulkt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7712018 RS 771/2018 119/145 - Bjørnemoen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7822018 RS 782/2018 147/2/1 - Søknad om oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7702018 RS 770/2018 98/73 - Stokketjønn - Løyve til utslepp av gråvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7752018 RS 775/2018 138/42 Harkjelstaullii - endring av gjeve løyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7782018 RS 778/2018 99/661/0/6: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7622018 RS 762/2018 150/94 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 terrenginngrep Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7812018 RS 781/2018 86/11 - Tone Haugen - Svar på søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning - 86/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7802018 RS 780/2018 140/111 - Eivind Ståland /Anne Juvland - Svar på søknad om grensejustering med oppmålingsforretning - 140/34 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut