eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 26 20181126 26.11.2018 09:00 Telefonmøte Telefonmøte Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1472018 PS 147/2018 Søknad om deling av driftseining gnr. 86/3 Bronen m.fl. i Vinje . Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462018 PS 146/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1482018 PS 148/2018 Søknad om mellombels massedeponi i Arabygdi - Statkraft Energi AS - Dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS7202018 RS 720/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7192018 RS 719/2018 Møtebok frå møte 24.10.18 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7552018 RS 755/2018 150/104 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7542018 RS 754/2018 153/360 Flotebu - Rammeløyve § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7462018 RS 746/2018 138/42 Harkjelstallii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7452018 RS 745/2018 73/1 Mogane - Søknad om løyve til utslepp svartvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7412018 RS 741/2018 73/10 Mogane - Søknad om løyve til utslepp Utslepp svartvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7292018 RS 729/2018 Vedtak - 153/1 - Øystein Mo - Søknad om deling/justering av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7532018 RS 753/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7212018 RS 721/2018 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 165/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7322018 RS 732/2018 99/435 - Listøyl fjellhyttegrend - Løyve til tiltak § 20-4 - bod/levegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7402018 RS 740/2018 150/416 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7302018 RS 730/2018 99/662/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7512018 RS 751/2018 Søknad mindre endring, Vestlia Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7382018 RS 738/2018 151/10 - Kristin Larsen - svar på søknad om innløysing av festetomt og justering av grense Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7392018 RS 739/2018 153/822 - Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7242018 RS 724/2018 Sluttrapport - SMIL-midlar til eldhuset på gnr. 63/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7262018 RS 726/2018 86/8 og 3 - Valborg Solheim - Svar på søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7522018 RS 752/2018 150/620 - Holtardalen - Pålegg om fjerning av ureina massar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7272018 RS 727/2018 Høyringsvar frå Vinje kommune - Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019-22 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7252018 RS 725/2018 Varsel om pålegg - ulovleg omdisponering av jordbruksareal på gnr. 126/5,8 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7312018 RS 731/2018 150/621 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7232018 RS 723/2018 Delutbetaling - støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge for gnr. 106/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7442018 RS 744/2018 93/2 - Knut Helge Gunvaldjord - Søknad om innløysing av festegrunn med oppmålingsforretning - Fnr 4 - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7222018 RS 722/2018 Delutbetaling - 106/1 - kommunalt tilskot til landbruksføremål på gnr. 106/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7502018 RS 750/2018 99/840 - Svar - Søknad om dispensasjon frå utsleppskrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7492018 RS 749/2018 153/117 - Livoll - Løyve til tiltak § 20-4 - riving og oppattføring av bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7372018 RS 737/2018 152/144 Listaullia - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 dobbel fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7482018 RS 748/2018 98/73 - Stokketjønn - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7432018 RS 743/2018 153/445 Angravli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7362018 RS 736/2018 111/45 Småliane - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7352018 RS 735/2018 141/74 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7422018 RS 742/2018 136/36 Steinbakken - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7282018 RS 728/2018 Vedtak - 150/231 - Holtardalen - Tov Svalastog - Søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7342018 RS 734/2018 100/125 Botn Vest - Igangsettingsløyve pbl § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7332018 RS 733/2018 151/720 Vierli F12 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7472018 RS 747/2018 150/421 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 dobbel fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut