eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 15 20181115 15.11.2018 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS842018 PS 84/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Tokke-Vinje-vassdraget. Merknader til Statkrafts kommentar til justerte revisjonskrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902018 PS 90/2018 Etablering av felles IKT-samarbeid - Kviteseid, Tokke og Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912018 PS 91/2018 Oppnevning av sakkunnig takstnemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 Ny handsaming av grunnerverv - bustadfelt Øyfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 Høyringsuttale til Ambulanseplan 2035 for STHF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872018 PS 87/2018 Oppsummering av iverksette tiltak etter forvaltningsrevisjon av byggesak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 Kommunesamarbeid om kraftsaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132018 RS 13/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP82018 SP 8/2018 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut