eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 01 20181101 01.11.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS472018 PS 47/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Lønsvurdering for rådmann og assisterande rådmann Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS552018 PS 55/2018 Kontorsituasjon for Vinje kyrkjeleg fellesråd og helseadministrasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Felles strategisk reiselivsplan for Vest - Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Etablering av felles IKT-samarbeid - Kviteseid, Tokke og Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Høyringsuttale - endringar i LVK sine vedtekter og kontingentgrunnlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Søknad om driftstilskot til Matsentralen Vestfold og Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Oppnevning av sakkunnig takstnemnd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Ny handsaming av grunnerverv - bustadfelt Øyfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Høyringsuttale til Ambulanseplan 2035 for STHF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Kommunesamarbeid om kraftsaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Svar på søknad om tilskot - ROK Industrier AS Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS492018 PS 49/2018 Tokke-Vinje-vassdraget. Merknader til Statkrafts kommentar til justerte revisjonskrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Vitalisering av Vest-Telemarkrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82018 RS 8/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut