eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 24 20181024 24.10.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1392018 PS 139/2018 153/4 - Søknad om arealoverføring - Dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432018 PS 143/2018 Endring av forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter - framlegg om utviding av raudt løypenett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412018 PS 141/2018 Søknad om deling av grunneigedom - gnr. 128/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442018 PS 144/2018 Adresseforskrift for Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382018 PS 138/2018 153/4 - Klage på vedtak om arealoverføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332018 PS 133/2018 Oppsummering av iverksette tiltak etter forvaltningsrevisjon av byggesak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422018 PS 142/2018 Dispensasjonssøknad § 6 - søknad om snøskutertransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402018 PS 140/2018 151/537 - Fjellparadiset A/S - Søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342018 PS 134/2018 150/233 - Klage på løyve til oppføring av hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352018 PS 135/2018 PlanID 20060009 Farhovd, Livoll Flotubu - deling av 151/51 - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362018 PS 136/2018 PlanID 20140015 Botn Aust 100/1 Detaljregulering - mindre endring - veg til 100/121 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372018 PS 137/2018 PlanID 20040002 Botn Vest 100/1 - mindre endring - veg til hytte på 100/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322018 PS 132/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS6792018 RS 679/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7032018 RS 703/2018 67/2 - Mjaugedal - Løyve til tiltak § 20-4 - jaktbu Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6922018 RS 692/2018 37/86 Juvbakk - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fleirmanns bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7012018 RS 701/2018 150/620 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7022018 RS 702/2018 140/244 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7122018 RS 712/2018 138/111 Harkjelstaullii sør - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7082018 RS 708/2018 98/58 - Sæsvatn - Løyve til utslepp av gråvatn frå hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7002018 RS 700/2018 59/35 - Våmartveit - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7092018 RS 709/2018 53/3 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fjos Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6812018 RS 681/2018 Rammeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6822018 RS 682/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7102018 RS 710/2018 99/860 Storrliåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7052018 RS 705/2018 93/1 Sæsvatn - Rammeløyve pbl § 20-3 Stølar og driftshytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6892018 RS 689/2018 140/1 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6902018 RS 690/2018 153/163 Lognvik - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg og uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6982018 RS 698/2018 150/516 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7112018 RS 711/2018 119/157 - Hyttedalen Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-3 - hytte og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7062018 RS 706/2018 138/80 Krontveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7072018 RS 707/2018 99/1 tomt 325 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6992018 RS 699/2018 150/402//4 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6802018 RS 680/2018 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6912018 RS 691/2018 168/32 Møsstrond - Søknad om løyve til utslepp - gråvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7182018 RS 718/2018 99/661/0/19- Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7132018 RS 713/2018 Vedtak - Søknad om deling av grunneigedom gnr. 106/2 - Vidar Sæther Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6932018 RS 693/2018 37/69 Juvbakk - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6942018 RS 694/2018 151/3 Kjelingnut -pbl § 20-3 Igangsettingsløyve - veg og va Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7142018 RS 714/2018 151/381 og 151/271- Rauland Eigedom AS - Svar på søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7152018 RS 715/2018 99/9 - Magne Haukelidsæter - Svar på søknad om oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6832018 RS 683/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6852018 RS 685/2018 150/461 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6862018 RS 686/2018 99/942 - Rauberg - Løyve til tiltak § 20-3 - veg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7162018 RS 716/2018 119/2 - Knut Oddvar Hyttedalen - Svar på søknad om grensejustering med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6952018 RS 695/2018 100/135 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 dobbel fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6872018 RS 687/2018 160/59 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 lager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7172018 RS 717/2018 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - helikopter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6842018 RS 684/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7042018 RS 704/2018 150/561 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6882018 RS 688/2018 99/859 Storrlineset - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6962018 RS 696/2018 153/90 Angravli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6972018 RS 697/2018 160/10 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 mellombels lagerhall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut