eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 26 20180926 26.09.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1232018 PS 123/2018 153/571 - Telemark Prosjektutvikling AS - Søknad om deling av tomt - Dispensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302018 PS 130/2018 100/129 - Dispensasjon for storleik på anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312018 PS 131/2018 Søknad om dispensasjon til snøskuterkøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242018 PS 124/2018 Klage - 151/646 - Søknad om arealoverføring med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272018 PS 127/2018 135/15 - Dispensasjon vetil hytte i LNF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252018 PS 125/2018 150/611- Vinje Bygg AS - Søknad om deling - oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282018 PS 128/2018 111/45 - Dispensasjon for BYA på hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262018 PS 126/2018 Søknad om utsett frist - sal av Jordstøyl gnr 53/34 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292018 PS 129/2018 153/117 - Dispensasjon for oppattføring av bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212018 PS 121/2018 PlanID 19910004 Botn og Vågslid Høgfjelshotell - Søknad om dispensasjon frå reguleringsformål næring til fritidsbustad . 99/141, 165, 224 og 225 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222018 PS 122/2018 PlanID 20080014 Framlegg til kommunedelplan Vågslid - alternativ 1 - 6.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192018 PS 119/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1202018 PS 120/2018 Strategi for redusert bruk- og forsøpling av plast i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS6502018 RS 650/2018 Sluttutbetaling - Søknad om statstilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 133/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6412018 RS 641/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6492018 RS 649/2018 Delutbetaling av kommunalt tilskot - Grøfting på Aksvik gnr. 133/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6562018 RS 656/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6772018 RS 677/2018 94/1 - Tor Gunnar Groven - Bordalsvegen 9 i Vågslid - Søknad om deling av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6712018 RS 671/2018 135/53 Spjotar - Søknad om løyve til utslepp - gråvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6532018 RS 653/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6622018 RS 662/2018 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6482018 RS 648/2018 Sluttutbetaling - tilskot til opprusting av dyrka mark på Vetterhus gnr. 90/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6752018 RS 675/2018 99/661/0/48: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6682018 RS 668/2018 150/231 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6762018 RS 676/2018 99/661/0/45: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Endringsvedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6572018 RS 657/2018 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6782018 RS 678/2018 Vedtak - Søknad om arealoverføring mellom gnr. 119/15 og 119/15 - Gunnhild Holte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6722018 RS 672/2018 159/10 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6552018 RS 655/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6742018 RS 674/2018 153/740 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6642018 RS 664/2018 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - Telemark Settefisk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6512018 RS 651/2018 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 118/6, 10 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6632018 RS 663/2018 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6692018 RS 669/2018 96/20 Bykleheia - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6672018 RS 667/2018 98/23 Grønnuten - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 frtidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6662018 RS 666/2018 99/933 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6592018 RS 659/2018 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6602018 RS 660/2018 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6702018 RS 670/2018 99/52 Vågslidtun - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6732018 RS 673/2018 38/1 Hylland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 reidsskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6522018 RS 652/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6582018 RS 658/2018 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6462018 RS 646/2018 74/5 og 74/2 - Kåre Haugland - Svar på søknad om grensejustering med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6542018 RS 654/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6652018 RS 665/2018 12/7 Nesland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring, tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6472018 RS 647/2018 99/1 - Svarttjønnåsen tomt 1 - Nils Vågslid - Svar på søknad om deling/justering av grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6442018 RS 644/2018 164/15 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6422018 RS 642/2018 164/15 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6612018 RS 661/2018 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6452018 RS 645/2018 165/2/12 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS6432018 RS 643/2018 161/15 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut