eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 08 30 20180830 30.08.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392018 PS 39/2018 Tomt og bygg på industriområdet Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS312018 PS 31/2018 Bygging av vatn- og avløpsnett i Øyfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Eigarstrategi for Vest-Telemark kraftlag - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Førespurnad om kjøp av eigedomen Brårmo - 148/7 og 148/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372018 PS 37/2018 Drøftingssak: KVITO - tilhøvet til Fyresdal kommune framover Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Vatn og avløp sjølvkostfond Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322018 PS 32/2018 Rammesak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Revisjon av overordna samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunane i Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Eigarskapsmelding Del 1 - 4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62018 RS 6/2018 Prinsippsak: Bompengar for E134 utbygging - Vågslid - Seljestad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut