eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 08 29 20180829 29.08.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1062018 PS 106/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS4702018 RS 470/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4762018 RS 476/2018 Sluttutbetaling av SMIL-tilskot til rydding - gnr. 8/5 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5502018 RS 550/2018 154/72 Fjellvegen - Søknad om løyve til utslepp - avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4952018 RS 495/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5512018 RS 551/2018 121/2 Lidvegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 produksjonshall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4982018 RS 498/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5532018 RS 553/2018 151/10 Vierli F12 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 opparbeiding av tomter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5232018 RS 523/2018 138/110 - Harkjelstaul - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5042018 RS 504/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5242018 RS 524/2018 150/537 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5252018 RS 525/2018 140/2 Svalestuen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5522018 RS 552/2018 135/42 Kråmvikvegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4812018 RS 481/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - rydding av beite på gnr. 138/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5032018 RS 503/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4722018 RS 472/2018 Vedtak - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - kulturlandskap på gnr. 53/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5672018 RS 567/2018 99/902 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4852018 RS 485/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL - rydding av beite på gnr. 128/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5152018 RS 515/2018 151/617 ved Strandbekkli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4802018 RS 480/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - rydding av kulturminne på gnr. 9/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5682018 RS 568/2018 97/1 - Flothyl - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5262018 RS 526/2018 158/120 Gibøen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4822018 RS 482/2018 Vedtak - Søknad om spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL- restaurering på gnr. 23/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5542018 RS 554/2018 140/223 Harkjelstaullii - Igangsettingsløyve PBL § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5112018 RS 511/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4712018 RS 471/2018 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS4912018 RS 491/2018 Klage - lemping av vilkår om boplikt på Jordstøyl gnr. 53, bnr. 34 i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5552018 RS 555/2018 150/420 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5272018 RS 527/2018 168/14 - Nord Vågen - Løyve til utslepp av gråvatn frå hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4742018 RS 474/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - nytt tak på eldhus gnr. 63/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5162018 RS 516/2018 160/60 - Varland - Løyve til utslepp av gråvatn frå hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4792018 RS 479/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - rydding av gamalt beite/slåttemark på gnr. 17/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5562018 RS 556/2018 99/549 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5092018 RS 509/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4882018 RS 488/2018 Sluttgodkjenning - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting og dyrking på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4862018 RS 486/2018 Sluttgodkjenning - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4872018 RS 487/2018 Sluttgodkjenning - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - godkjent nydyrking på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5172018 RS 517/2018 35/34 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4892018 RS 489/2018 Sluttgodkjenning -Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting av dyrka mark på gnr. 2/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5282018 RS 528/2018 115/7 Deildebekk - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5182018 RS 518/2018 153/597 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5292018 RS 529/2018 154/106 Lognvik - Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5572018 RS 557/2018 136/132 - Kromvikvegen - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5302018 RS 530/2018 100/1 tomt 6 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5192018 RS 519/2018 100/1 tomt 9 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5582018 RS 558/2018 100/1 tomt 14 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5592018 RS 559/2018 100/1 tomt 10 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5202018 RS 520/2018 160/58 - Varland - Løyve til tiltak § 20-3 - utslepp av svartvatn til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5312018 RS 531/2018 100/1 tomt 19 Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4992018 RS 499/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5602018 RS 560/2018 149/4 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til kårbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5612018 RS 561/2018 100/1 tomt 23 - Botn Aust - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5102018 RS 510/2018 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4782018 RS 478/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - restaurering av loft på 79/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5322018 RS 532/2018 99/923 - Listøyl Vest - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5022018 RS 502/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5622018 RS 562/2018 99/476 - Skjerdalen - Løyve til igangsetting § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5212018 RS 521/2018 100/82 - Botn aust - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5082018 RS 508/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5332018 RS 533/2018 99/938 - Listøyl Vest - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4842018 RS 484/2018 Svar på søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering av gamal husmannsplass på gnr. 37/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4962018 RS 496/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4732018 RS 473/2018 Svar på søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - restaurering av eldhus på gnr. 136/6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5222018 RS 522/2018 153/775 - tomt 18-01 Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4772018 RS 477/2018 Svar - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - nye portar gjødselkjellar på gnr. 108/5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4832018 RS 483/2018 Svar - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - restaurering av låve på gnr. 38/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4752018 RS 475/2018 Svar på søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - på gnr. 88/37 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5012018 RS 501/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5392018 RS 539/2018 161/3 Vonskin - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 jakthytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5072018 RS 507/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5402018 RS 540/2018 150/307 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5342018 RS 534/2018 150/562 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5352018 RS 535/2018 32/21 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5632018 RS 563/2018 99/87 Skjerdalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5062018 RS 506/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5142018 RS 514/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5642018 RS 564/2018 150/618 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 seks fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4922018 RS 492/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5412018 RS 541/2018 99/866 Tyrvelid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5422018 RS 542/2018 99/844 Tyrvelid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5362018 RS 536/2018 151/577 Silkedalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4932018 RS 493/2018 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5372018 RS 537/2018 153/242 Hovdeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5002018 RS 500/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5432018 RS 543/2018 12/1 Nesland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 vedlager og tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5442018 RS 544/2018 149/4 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 reidskapshus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5452018 RS 545/2018 65/4 - Vinje - Løyve til oppføring av tilbygg til driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5462018 RS 546/2018 33/1 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5382018 RS 538/2018 153/775 - tomt 18-05 Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5652018 RS 565/2018 153/775 - tomt 18-06 Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5472018 RS 547/2018 57/1 - Bøgrend - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5482018 RS 548/2018 153/1 - Vestlia - Løyve til tiltak § 20-4 - flytting av låve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5132018 RS 513/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4972018 RS 497/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4902018 RS 490/2018 18/1005-6 Vedtak i klagesak - deling av gnr. 106 bnr. 14 i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5122018 RS 512/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5492018 RS 549/2018 106/1 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til driftsbygning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5662018 RS 566/2018 99/157 - Flåmyrane -Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4942018 RS 494/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS5052018 RS 505/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut