eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 28 20180628 28.06.2018 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS572018 PS 57/2018 Lokal forskrift: Motorferdsel i utmark og vassdrag med høringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Vi Fritid - aktivitetsformidling og interessekartlegging for auka deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Implementering av kriterier for nasjonalparkkommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Studentmelding 2018 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Samarbeid om digitalisering i Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592018 PS 59/2018 Etablering av innkjøpssamarbeid i Midt- og Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Endring av selskapsavtale - RENOVEST IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Årsmelding for Kraftfond-Møsstrond for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 PlanID 20060002 Kommunedelplan Rauland - mindre endring - auke i tal hyttetomter i SYBH1 - SYBH9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 92/2 Utsleppsløyve for Vamark hyttefelt Godkjenning av utsleppsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 Framlegg til detaljregulering for Øvre Vehus - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Alarmsentralen Telemark - framtidig tilknyting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Deltaking i 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 PlanID 20130014 Strandbekkli 151/5 Utbyggingsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 PlanID 20160001 Vierli H35, 151/10 Detaljregulering - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Framlegg til detaljregulering for Strandbekkli PlanID 20130014, 151/5 - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Kommunens legeteneste og blodprøver rekvirert av private helseaktørar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 Søknad om økonomisk støtte til Tungtvannskjellaren på Vemork Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102018 RS 10/2018 Informasjon om organisering av politiet i Telemark frå 01.06.18. (Vår ref. 201808730 ) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP52018 SP 5/2018 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut