eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 20 20180620 20.06.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS952018 PS 95/2018 140/1 - Søknad om mellombels bruksendring - fritidsbustad til heilårsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972018 PS 97/2018 161/3 - Vonskin, Hardangervidda - Søknad om dispensasjon - riving og gjenoppføring av to jakthytter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012018 PS 101/2018 121/2 - Dispensasjon for plassering av bygg nære vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992018 PS 99/2018 Revisjon av strategiplan for tilsyn etter pbl - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 PlanID 20160008 Neset 134/1 Detaljregulering - klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982018 PS 98/2018 Klage på vedtak - PlanId 20170001 Bustadfelt Øyfjell 106/2 - detaljregulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 138/78 - Dispensasjon for plassering av bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922018 PS 92/2018 Overordna forvaltningsplan for hjorteviltet i Vinje kommune 2018 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932018 PS 93/2018 Vinje bestandsplanområde - bestandsplan 2018 - 2020 - kvotar elg, hjort og rådyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912018 PS 91/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942018 PS 94/2018 Lokal forskrift: Motorferdsel i utmark og vassdrag med høringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022018 PS 102/2018 Framlegg til utbyggingsavtale for Vierli H35, 151/10 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS4022018 RS 402/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4402018 RS 440/2018 151/177 - Harkjelstaullii - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4442018 RS 444/2018 153/751 Livoll - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4382018 RS 438/2018 99/906 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4162018 RS 416/2018 153/96 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-3 - oppattføring av hytte etter brann Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4412018 RS 441/2018 150/386 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4552018 RS 455/2018 99/662/0/10: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4472018 RS 447/2018 Svar på motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 - luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4572018 RS 457/2018 99/662/0/21: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4192018 RS 419/2018 151/403 Storhaug - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4562018 RS 456/2018 99/662/0/37: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4422018 RS 442/2018 153/778 m. fl. Holtardalen - IG PBL § 20-3 - 10 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4282018 RS 428/2018 151/381 - Rauland høgfjellshotell - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til utleigehytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4292018 RS 429/2018 153/707 Angravli - Igangsettingsløyve - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4062018 RS 406/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4392018 RS 439/2018 99/396 Listøyl Fjellhyttegrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 påbygg/tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4172018 RS 417/2018 153/737 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4182018 RS 418/2018 153/736 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4612018 RS 461/2018 153/246/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4432018 RS 443/2018 153/759 - Livoll/Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4592018 RS 459/2018 99/661/0/10: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4502018 RS 450/2018 77/47 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4212018 RS 421/2018 153/758 - Livoll/Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4032018 RS 403/2018 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4232018 RS 423/2018 100/125 Botn - Rammeløyve - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4112018 RS 411/2018 159/15 Varland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4072018 RS 407/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4322018 RS 432/2018 99/67 Arbuneset - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4222018 RS 422/2018 59/34 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4462018 RS 446/2018 140/1 - Søknd om mindre endring av reguleringsplan - Harkjellstaullii Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4312018 RS 431/2018 153/788 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 3 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4082018 RS 408/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4052018 RS 405/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4492018 RS 449/2018 68/2 - Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4302018 RS 430/2018 150/419 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4542018 RS 454/2018 152/133/0/9: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4512018 RS 451/2018 120/8 Grasbekklii - Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4252018 RS 425/2018 151/426 Grasbekklii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4132018 RS 413/2018 150/67 - Austbø Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4602018 RS 460/2018 152/133/0/15: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4372018 RS 437/2018 119/22 - Store Breivatn - Løyve til tiltak § 20-4 - flytebrygge Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4362018 RS 436/2018 65/3 Vinje - Igangsettingsløyve PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4522018 RS 452/2018 65/3 Vinje - Søknad om løyve til utslepp - bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4242018 RS 424/2018 153/693 m. fl. Holtardalen - Rammeløyve PBL § 20-3 30 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4452018 RS 445/2018 36/15 - Svar på søknad om kjøp av tilleggstomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4332018 RS 433/2018 153/335 - Angravli - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4652018 RS 465/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4642018 RS 464/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4632018 RS 463/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4662018 RS 466/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4682018 RS 468/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4672018 RS 467/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4622018 RS 462/2018 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal Kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4042018 RS 404/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4122018 RS 412/2018 100/90 - Botn aust - Løyve til tiltak § 20-3 - fritidsbustad og anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4092018 RS 409/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4102018 RS 410/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4142018 RS 414/2018 99/673 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4202018 RS 420/2018 35/127 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4582018 RS 458/2018 151/382: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4352018 RS 435/2018 91/63 Heddebru - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4532018 RS 453/2018 153/246/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4482018 RS 448/2018 88/11 - Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4152018 RS 415/2018 150/551 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4262018 RS 426/2018 35/1/12 - Åmot - Igangsettingsløyve IG1 § 20-3 - Leilighetsbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4272018 RS 427/2018 35/68 Surgrav - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4342018 RS 434/2018 153/143 - Hovdeli - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut