eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 14 20180614 14.06.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS162018 PS 16/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Førespurnad om kjøp av eigedomen Brårmo - 148/7 og 148/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 TIN - Telemark interkommunale næringsfond Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Samarbeid om digitalisering i Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Etablering av innkjøpssamarbeid i Midt- og Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Endring av selskapsavtale - RENOVEST IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 Årsmelding for Kraftfond-Møsstrond for 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Deltaking i 110 nødalarmsentral for region Sør-Øst Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Tertialrapport 1 og budsjettrevisjon - 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Søknad om økonomisk støtte til Tungtvannskjellaren på Vemork Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Implementering av kriterier for nasjonalparkkommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Søknad om støtte til midlar for etablering av brakkerigg m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Oppstart av planlegging - kontorsituasjonen for Vinje kyrkjelege fellesråd og helseadministrasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42018 RS 4/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut