eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Oppvekst- og velferdsutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 18 20180618 18.06.2018 10:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Oppvekst- og velferdsutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS202018 PS 20/2018 962438569 Vinje Bryggeri AS- endring som fylgje av statleg bevilling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Alarmsentralen Telemark - framtidig tilknyting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Søknad om tidsavgrensa skjenkeløyve for to einskildarrangement Haukeliseter Fjellstue Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Søknad om skjenkeløyve - Botn Hotelldrift AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Vi Fritid - aktivitetsformidling og interessekartlegging for auka deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Handlingsplan mot barnefattigdom i Vinje 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Vinje Bryggeri - søknad om utviding av skjenkeareal - uteservering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Tilstandsrapport for Vinjeskulen 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Norheimstunet - eldresenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Helse og omsorgsbygg - igangsetting av plan for om- og utbygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Søknad om utviding av skjenkeområde - uteservering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Studentmelding 2018 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Bruksendring av Friskvernsrom - Edland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Kommunens legeteneste og blodprøver rekvirert av private helseaktørar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Veteranplan for Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62018 RS 6/2018 Nasjonale mål og hovedprioriteringar for dei sosiale tenestene i arbeids- og velferdsforvaltninga 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Årsmelding frå Nynorsk kultursentrum 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Årsmelding 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut