eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 31 20180531 31.05.2018 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS322018 PS 32/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Val av ny representant til representantskapet for interkommunalt arkiv - IKA Kongsberg for perioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372018 PS 37/2018 Interkommunalt samarbeid mellom Vest-Telemark-kommunar - etablering av NAV-kontor i Tokke, 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Leirli dam - anleggsbidrag til køyresterk bru Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Søknad om fritak frå politiske verv - Børre Rønningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Søknad om fritak frå politiske verv - Arild Norvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Interkommunalt samarbeid IKT - vertskommunesamarbeid Kviteseid, Tokke og Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 Kraftfond Møsstrond - endring av vedtekter for fondet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Fastsetjing av valdag for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 Godkjenning av retningsliner for varsling og trakassering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 Rapport frå delprosjekt 3 Økonomisk-/administrative støttefunksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Rekneskap 2017 - Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Årsrekneskap 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Årsmelding 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 Endring av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82018 RS 8/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP42018 SP 4/2018 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut