eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 30 20180530 30.05.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS792018 PS 79/2018 Framlegg til detaljregulering for Strandbekkli PlanID 20130014, 151/5 - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Søknad om deling av landbrukseigedomen gnr. 37/1 - Bjønn Tveito Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832018 PS 83/2018 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for arbeid med rehabilitering av dam Holmevasskilen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 PlanID 20150004 Haukelifjell Skisenter 99/4, 99/6 Detaljregulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822018 PS 82/2018 Urdbø 123/2 - Klage på varsel om pålegg om riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902018 PS 90/2018 Søknad om konsesjon på grunn av buplikt - gnr. 1/1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802018 PS 80/2018 PlanID 20130014 Strandbekkli 151/5 Utbyggingsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 148/110 - Torvebeitet - Dispensasjon for storleik på anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842018 PS 84/2018 Framlegg til detaljregulering for Øvre Vehus - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 92/2 Utsleppsløyve for Vamark hyttefelt Godkjenning av utsleppsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782018 PS 78/2018 PlanID 20160008 Neset 134/1 Detaljregulering - vedtak om å leggje ned bygge- og deleforbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872018 PS 87/2018 PlanID 20160001 Vierli H35, 151/10 Detaljregulering - 2. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812018 PS 81/2018 PlanID 20060002 Kommunedelplan Rauland - mindre endring - auke i tal hyttetomter i SYBH1 - SYBH9 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772018 PS 77/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS3622018 RS 362/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4012018 RS 401/2018 100/1 - Botn aust - Løyve til tiltak § 20-3 - VVA-anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS4002018 RS 400/2018 135/2/11 - Ikkje medhald i klage - oppføring av vass- og avløpsanlegg - Spjotar - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3692018 RS 369/2018 99/662/0/48: Søknad om dispensasjon for bruksendring omgjeringsvedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3742018 RS 374/2018 Vedtak - Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord på gnr. 8/5 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3942018 RS 394/2018 99/936 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3712018 RS 371/2018 Vedtak - Søknad om statstilskot til grøfting på gnr. 152/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3892018 RS 389/2018 91/21 Bykleheivegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3772018 RS 377/2018 151/281 Vierli - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3862018 RS 386/2018 153/777 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3822018 RS 382/2018 98/87 Stokketjønn - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3902018 RS 390/2018 121/30 - Øyfjell - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3722018 RS 372/2018 Uttale - Søknad om investeringstilskot - ombygging av driftsbygning på gnr. 152/2 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3662018 RS 366/2018 152/133/0/18- Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3872018 RS 387/2018 35/150 Åmot næringsområde - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 midlertidig bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3912018 RS 391/2018 37/73 Juvbakk - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3832018 RS 383/2018 88/1/6 Songavegen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3782018 RS 378/2018 153/693 Holtardalen Bfb-29 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg og VA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3922018 RS 392/2018 99/815 Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3992018 RS 399/2018 123/21 Midlertidig løyve til montering av oljeutskiljar og tett tank for avløpsvatn ved Songa dam Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3882018 RS 388/2018 140/223 Harkjellstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3932018 RS 393/2018 604/1 m. fl. Haddland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 gang- og sykkelveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3952018 RS 395/2018 151/266 Rauland HH - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3982018 RS 398/2018 120/7 -Svar å søknad om innløysing av festegrunn med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3972018 RS 397/2018 35/16 - Åmot sentrum - Øystein Vaagen - Søknad om oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3732018 RS 373/2018 Vedtak - Søknad om statstilskot til drenering av jordbruksjord - gnr. 59/3 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3752018 RS 375/2018 151/271 - Rauland HH - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3632018 RS 363/2018 152/110/0/6: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3652018 RS 365/2018 152/110/0/13: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3792018 RS 379/2018 98/58 - Sæsvatn - Løyve til tiltak etter § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3852018 RS 385/2018 153/754 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3802018 RS 380/2018 153/750 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3812018 RS 381/2018 99/6 - Vågslid - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3762018 RS 376/2018 151/391 Storhaug - Igangsettingsløyve pbl § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3642018 RS 364/2018 99/430/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3702018 RS 370/2018 Vedtak - Søknad om deling av gnr. 42/1 - Halvor Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3672018 RS 367/2018 99/423: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3682018 RS 368/2018 152/110/0/14:Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3962018 RS 396/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3842018 RS 384/2018 Vedtak - Søknad om deling av gnr. 41/1 - Hilda Vaa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut