eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 02 20180502 02.05.2018 09:30 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS692018 PS 69/2018 Vegnamn i hyttefelt på Vierli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Endring av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 99/673 - Dispensasjon frå gesimshøgde, takvinkel og plassering for fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 160/10 og 11 - Jon Neset - Søknad om deling - oppretting av ny grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 92/2 Utsleppsløyve for Vamark hyttefelt Godkjenning av utsleppsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 99/537 Svarttjønnåsen - Søknad om dispensasjon - Samanføying av fritidsbustad og anneks til eitt bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 99/71 - Søknad om dispensasjon for bygging nær vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 PlanID 20090005 Rauland Sentrum - mindre endring - Lega AS etablering av ysteri, servering mm - dispensasjon frå plankrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702018 PS 70/2018 Angravli 153/4; Farhovd, Livoll, Flotebu 151/2, 153/20, 21;Terrengparken Vierli, 151/10 - Mindre endring - føresegner om store tomter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672018 PS 67/2018 99/815 Svarttjønnåsen - Søknad om dispensasjon - Samanføying av fritidsbustad og anneks til eit bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 98/71 - Dispensasjon storleik på anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742018 PS 74/2018 Tiltaksstrategi - tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Klage på vedtak - sak 18/35 i PLM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622018 PS 62/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Søknad om deling av gnr. 144/5 - Aslak Ofte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS3142018 RS 314/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3512018 RS 351/2018 Svar på klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3362018 RS 336/2018 151/709 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3372018 RS 337/2018 150/600 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3482018 RS 348/2018 152/196/0/13: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3202018 RS 320/2018 150/599 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3212018 RS 321/2018 135/3 Raulandsgrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 eldhus og båthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3382018 RS 338/2018 153/706- Hovdeli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad, garasje og uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3412018 RS 341/2018 99/662/0/48: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3582018 RS 358/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3492018 RS 349/2018 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 138/5 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3522018 RS 352/2018 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 142/14 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3592018 RS 359/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Olav Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3252018 RS 325/2018 150/598 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3162018 RS 316/2018 153/752 - Livoll/Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3242018 RS 324/2018 122/1 og 2 Hardangervidda - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 naust Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3342018 RS 334/2018 140/232 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3262018 RS 326/2018 140/233 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3552018 RS 355/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3562018 RS 356/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3572018 RS 357/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3352018 RS 335/2018 151/592 - Terrengparken Vierli -Løyve til tiltak § 20-3 - Anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3182018 RS 318/2018 99/248 - Arbuneset - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3502018 RS 350/2018 Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 150/4 - Jon Tvitekkja Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3422018 RS 342/2018 99/535: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3282018 RS 328/2018 138/78 - Krontveit - Igangsettingsløyve - Bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3292018 RS 329/2018 147/27 Bjålid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 VA-anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3462018 RS 346/2018 99/661/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3442018 RS 344/2018 99/661/0/27: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3172018 RS 317/2018 88/23 Edland - Rammeløyve § 20-3 tilbygg/påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3272018 RS 327/2018 99/7 Arbuneset - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3192018 RS 319/2018 92/3 - Holmevatn - Løyve til tiltak § 20-4 - Restaurering av båtutsett Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3612018 RS 361/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3222018 RS 322/2018 151/703 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3302018 RS 330/2018 120/2 - Øyfjell - Løyve til tiltak - § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3532018 RS 353/2018 Svar på søknad tråkkeløyve Haukelirennet 2018-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3232018 RS 323/2018 151/198 - Terrengparken Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3602018 RS 360/2018 138/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3152018 RS 315/2018 118/38 Straume - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 anneks Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3332018 RS 333/2018 153/19 tomt E12 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3542018 RS 354/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3322018 RS 332/2018 65/3 Vinje - Igangsettingsløyve § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3312018 RS 331/2018 35/31 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3392018 RS 339/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3432018 RS 343/2018 153/244/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3452018 RS 345/2018 151/535: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3402018 RS 340/2018 Rammeløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS3472018 RS 347/2018 99/661/0/53: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut