eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 21 20180321 21.03.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS372018 PS 37/2018 Søknad om konsesjon ved overtaking av landbrukseigedom - gnr. 80/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392018 PS 39/2018 96/1 - Søknad om deling av landbrukseigedom - Klage på vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 150/233 - Lauvåsen - Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegnene - Plassering/tomteutnytting/byggeskikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy i utmark § 6 - Øyfjell Skyttarlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 99/882 Listøyl vest - søknad om dispensasjon - høgdeplassering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382018 PS 38/2018 Søknad om deling av gnr. 144/5 - Aslak Ofte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Detaljregulering for Botn Aust 100/1 - klager Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Rapport for tilsyn utført etter pbl 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352018 PS 35/2018 Svar på søknad om dispensasjon frå løyve til søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg 2,5 km frå bilveg - Nils Helge Dalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402018 PS 40/2018 PlanID 20140009 Del av Tyrvelid 99/6 detaljregulering - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412018 PS 41/2018 Framlegg til utbyggingsavtale for 99/6 del av Tyrvelid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362018 PS 36/2018 133/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå vinterbrøyta bilveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322018 PS 32/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Dispensasjon etter motorferdselloven §6- Rauland Skisenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Motorferdsel - Snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b -Klage Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS472018 PS 47/2018 Motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 154/23 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Motorferdsel- Dospensasjon §6- Årsmøte Møsstrond Nord Storvald Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1932018 RS 193/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2412018 RS 241/2018 148/108 Torvebeitet - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2142018 RS 214/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2232018 RS 223/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2152018 RS 215/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2402018 RS 240/2018 153/697 Vestlia - Igangsettingsløyve § 20-3 veg, vatn, avløp og overvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2132018 RS 213/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2112018 RS 211/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2052018 RS 205/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002018 RS 200/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2122018 RS 212/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012018 RS 201/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2312018 RS 231/2018 128/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2262018 RS 226/2018 88/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2272018 RS 227/2018 128/4 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2222018 RS 222/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2062018 RS 206/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2382018 RS 238/2018 150/577 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2392018 RS 239/2018 151/708 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2452018 RS 245/2018 Ikkje medhald i klage - frådeling av eldhus på Suigard Berdal gnr. 8, bnr. 1 og 2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2212018 RS 221/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2102018 RS 210/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982018 RS 198/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992018 RS 199/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2422018 RS 242/2018 152/196/0/3: Søknad om omregulering av eiendom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2432018 RS 243/2018 152/196/0/3: søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2332018 RS 233/2018 99/886 - Eivindbu/Vågslid - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2342018 RS 234/2018 151/701 - Heimvegli - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2352018 RS 235/2018 153/592 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2282018 RS 228/2018 167/27 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2362018 RS 236/2018 65/3 Vinjeflaten - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2322018 RS 232/2018 163/31 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022018 RS 202/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2162018 RS 216/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2252018 RS 225/2018 158/99 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2292018 RS 229/2018 139/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2242018 RS 224/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2172018 RS 217/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2072018 RS 207/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2082018 RS 208/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2302018 RS 230/2018 88/129 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942018 RS 194/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS2442018 RS 244/2018 Søknad om å lempe på vilkår om deling - gnr. 77/55 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952018 RS 195/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2182018 RS 218/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2372018 RS 237/2018 50/1 og 50/11 - Kostveit og Sudbø - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Veg, VA og overvatn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032018 RS 203/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042018 RS 204/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2092018 RS 209/2018 Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2202018 RS 220/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962018 RS 196/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972018 RS 197/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2192018 RS 219/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut