eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 22 20180222 22.02.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS32018 PS 3/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Destinasjonsselskap for Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Oppstartsvedtak GS-veg Haddland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Delegert mynde i byggjesaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Leige av næringslokale i Åmot sentrum - Bankbygget og COOP bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Oppstartsvedtak - Sveivehyl bro 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Eigarstrategi Vest-Telemark kraftlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42018 PS 4/2018 Kunsthus Rauland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Søknad om tilskot til kjøp av ny komfyr - Eldresenteret Norheimstunet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Høyringsuttale - omfanget av leveringspliktige posttenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Støtte til kaup av drone Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22018 RS 2/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Team Telemark - smørevogn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Månadsrapportering per november 2017 - VHO Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Svar på søknad om tilskot - VandreTelemark - heile Telemark (2018-2020) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut