eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 07 20180207 07.02.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS202018 PS 20/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Søknad om køyring med snøskuter i samband med minimumsteljing av villrein på Hardangervidda 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Klage på vedtak - Søknad om frådeling av festetomt - gnr. 127/2 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Klage på vedtak - vinteropen veg Stokketjønn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Søknad om deling av bustadtomt - gnr. 154/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - gnr. 88/12 Bordalen Nordre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Framlegg til detaljregulering for Neset 134/1 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 65/1: Søknad om dispensasjon til bruk av motorkøyretøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Dispensasjon til å bruke motorkjøretøy §6- Oppkøyring av skiløyper: Klage på avslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Dispensasjon til å bruke motorkjøretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS302018 RS 30/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 153/701 Hovdeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012018 RS 101/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 138/78 - Krontveit - Rammeløyve for oppføring av bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722018 RS 72/2018 168/28 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632018 RS 63/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762018 RS 76/2018 165/13 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1132018 RS 113/2018 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 119/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1112018 RS 111/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - nydyrking på gnr. 119/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422018 RS 42/2018 99/402 Listøyl fjellhyttegrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732018 RS 73/2018 165/7/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742018 RS 74/2018 167/10 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1172018 RS 117/2018 99/8 - Svein Jostein Vågslid - Svar på søknad om deling/justering - oppretting av ny grunneigedom med oppmålingsforretning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332018 RS 33/2018 Søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1152018 RS 115/2018 99/913/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Spørsmål om separat salg av boligeiendom Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS362018 RS 36/2018 151/687 Kjelingnut - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712018 RS 71/2018 103/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352018 RS 35/2018 99/919 - Listøyl Vest - Løyve til tiltak § 20-4 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322018 RS 32/2018 Søknad om snøskuterløyve - funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1142018 RS 114/2018 Vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 106/2 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 32/33 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 153/707 - Angravli - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad og bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312018 RS 31/2018 Søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1082018 RS 108/2018 Overprøving etter forvaltningslova § 35 tredje ledd - deling av 106/14 i Vinje kommune (kopi) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1092018 RS 109/2018 Spørsmål vedrørande overprøving av delingsvedtak i Vinje kommune, jf forvaltningslova § 35 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772018 RS 77/2018 88/1/9 - Svar på søknads om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1072018 RS 107/2018 106/14 - Klage på vedtak i sak om deling av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1122018 RS 112/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - godkjent nydyrking på gnr. 106/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492018 RS 49/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562018 RS 56/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432018 RS 43/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442018 RS 44/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572018 RS 57/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502018 RS 50/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452018 RS 45/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672018 RS 67/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512018 RS 51/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522018 RS 52/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582018 RS 58/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592018 RS 59/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462018 RS 46/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472018 RS 47/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642018 RS 64/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532018 RS 53/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832018 RS 83/2018 Svar på søknad om skuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602018 RS 60/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782018 RS 78/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792018 RS 79/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802018 RS 80/2018 Svar på søknad om å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812018 RS 81/2018 Svar på søknad om å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042018 RS 104/2018 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912018 RS 91/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922018 RS 92/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882018 RS 88/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952018 RS 95/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962018 RS 96/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring §5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842018 RS 84/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5,a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482018 RS 48/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972018 RS 97/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062018 RS 106/2018 Vedtak - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - gnr. 68/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892018 RS 89/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902018 RS 90/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 140/184 - Såtehov - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Bustad og garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932018 RS 93/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942018 RS 94/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982018 RS 98/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612018 RS 61/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682018 RS 68/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652018 RS 65/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662018 RS 66/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542018 RS 54/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552018 RS 55/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller - 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692018 RS 69/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622018 RS 62/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992018 RS 99/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002018 RS 100/2018 Løyve til å utføre leigekøyring som næring § 5,a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022018 RS 102/2018 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052018 RS 105/2018 Svar på søknad om løyve til å utføre leigekøyring som næring i Edland/Haukeli Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032018 RS 103/2018 Svar på søknad om transportløyve/leigekøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822018 RS 82/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872018 RS 87/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702018 RS 70/2018 165/2/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752018 RS 75/2018 169/45 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852018 RS 85/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862018 RS 86/2018 Svar på søknad om snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring § 5, a Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1102018 RS 110/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - grøfting og oppgradering av dyrka mark på gnr. 136/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1162018 RS 116/2018 99/661/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut