eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 08 20180308 08.03.2018 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS182018 PS 18/2018 Framlegg til detaljregulering for bustadfelt i Øyfjell - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Søknad om fritak frå politiske verv - Øystein Løvlie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Framlegg til detaljregulering for Neset 143/1 - 3. gongs handsaming og endeleg vedatk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Lokal forskrift om tilsyn med bygningar, område m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152018 PS 15/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Eigarstrategi Vest-Telemark kraftlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Høyringsuttale - omfanget av leveringspliktige posttenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Årsmelding 2017 for rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Suppleringsval av meddomar til tingretten for perioden 01.01.17 - 31.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42018 RS 4/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Oppsummering av utviklingssamtale med rådmannen 08.12.17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Protokoll frå kommunestyremøte 02.11.17 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP22018 SP 2/2018 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut