eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 18 20180118 18.01.2018 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122018 PS 12/2018 Spelemidlar 2018- rullering av handlingsplandelen for idrett og friluftsliv og prioritering av spelemiddelsøknadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Framlegg til kommunedelplan for trafikksikring 2018 - 2021 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Framlegg til detaljregulering for Neset 134/1 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12018 PS 1/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Pris: Dagsløyve i kommunens løypenett for fritidskøyring med snøskuter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Val av medlemar til Styringsgruppe for omstilling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 IKA Kongsberg - endringar i selskapsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Busetjing av flyktningar i 2018 og 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Innkjøp i Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Framlegg til utbyggingsavtale for Raulandstunet 136/117 og 136/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42018 PS 4/2018 FRamlegg til detaljregulering for Raulandstunet 136/117 og 136/9 - 3.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Framlegg til endring av detaljregulering for Huskarmyri massetak - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Kommunedelplan for Edland/Haukeli - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Sti -og løypeplan for Vinje kommune 2017 -2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22018 RS 2/2018 Årsrapport 2017 frå Prostidiakonen i Vest-Telemark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12018 RS 1/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP12018 SP 1/2018 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut