eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 01 17 20180117 17.01.2018 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS92018 PS 9/2018 Detaljregulering Botn Vest - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Klage - vedtak om buplikt på Jordstøyl gnr. 53/34 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Planid 20000001 - Nordheimstunet omsorgssenter - Detaljreguleringsplan - oppstart av detaljering og utviding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Søknad om deling - gnr. 135/14 - Vidar Skulestøyl Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Klage - Søknad om frådeling av tomt på gnr. 8/1 og 2 - Pål Berdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Detaljregulering 153/1 - Grautlethaugen veg og parkering - mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42018 PS 4/2018 Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12018 PS 1/2018 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 147/1 - Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt investeringstilskot til driftsbygning for kyr på gnr. 65/4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for kyr på gnr. 41/1, 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for sau på gnr. 138/3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruk på gnr. 57/1 Høgetveit Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252018 RS 25/2018 144/4 - Søknad om deling/justering av grunneigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292018 RS 29/2018 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer som fast ordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212018 RS 21/2018 Vedtak - Søknad om deling/justering av grunneigedom - gnr. 113/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262018 RS 26/2018 151/125 Farhovdriset - endring av løyve - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 138/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 114/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 151/518:SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232018 RS 23/2018 151/8/11 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82018 RS 8/2018 153/244/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 152/196/0/24 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242018 RS 24/2018 161/17 Hovden - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 99/570: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272018 RS 27/2018 118/15 Straumekrysset - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 ny brukseining Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Sluttgodkjenning - SMIL-tilskot til rydding av kulturlandskap på gnr. 17/1 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222018 RS 22/2018 Røldal-Suldal kraftanlegg - Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap - Rehabilitering Dam Holmevasskilen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 99/662/0/20: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 141/53 (139/1) - Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282018 RS 28/2018 50/44 Kostveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut