eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 12 14 20171214 14.12.2017 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS872017 PS 87/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952017 PS 95/2017 Høyring: Forslag til endring i naturmangfoldlova og vassforskriften Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902017 PS 90/2017 Status på investeringsbudsjett 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932017 PS 93/2017 Ny føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette tankar mv. og for avfallsgebyr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912017 PS 91/2017 Sluttjustering av 2017-budsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892017 PS 89/2017 Justering av tilskotsordninga til private vegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942017 PS 94/2017 Føresegn om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande, Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882017 PS 88/2017 Grunnerverv - bustadfelt i Øyfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922017 PS 92/2017 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132017 RS 13/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP92017 SP 9/2017 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut