eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 12 13 20171213 13.12.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2012017 PS 201/2017 Framlegg til detaljregulering for bustadfelt i Øyfjell - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2042017 PS 204/2017 Vegnamn i hyttefelt Vierli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1902017 PS 190/2017 Stokketjønn - vinterbrøyting av intern veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942017 PS 194/2017 99/796: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1962017 PS 196/2017 Dispensasjon til å bruke motorkjøretøy §6- Oppkøyring av skiløyper Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2002017 PS 200/2017 Framlegg til detaljregulering for Øvre Vehus 42/1 - 1. gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1992017 PS 199/2017 96/1 - Søknad om deling av landbrukseigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1982017 PS 198/2017 Søknad om frådeling av tomt på gnr. 8/1 og 2- Pål Berdal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932017 PS 193/2017 99/792: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952017 PS 195/2017 99/797: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2022017 PS 202/2017 Framlegg til detaljregulering for Vierli H35, 151/10 - 1.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1972017 PS 197/2017 Søknad om frådeling av festetomt - gnr. 127/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1912017 PS 191/2017 Søknad om tilskot - GPS- merking av villrein i Brattefjell-Vindeggen villreinområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922017 PS 192/2017 Søknad om tilskot - GPS-merking av villrein i Setesdal-Austhei villreinområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2032017 PS 203/2017 Framlegg til kommunedelplan for trafikksikring 2017 - 2021 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892017 PS 189/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2052017 PS 205/2017 Motorferdsel - snøskuter - Søknad om løyve til transport av eldre/helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS9002017 RS 900/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9232017 RS 923/2017 Uttale - Søknad om støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge - driftsbygning på gnr. 65/4 -10, 66/2 i Vinje Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9032017 RS 903/2017 150/459 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9202017 RS 920/2017 Igangsettingsløyve Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9212017 RS 921/2017 99/566: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9192017 RS 919/2017 99/566: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9112017 RS 911/2017 99/567: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9142017 RS 914/2017 150/460 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9012017 RS 901/2017 141/80 - Haddland - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-3 - Pipe og eldstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9182017 RS 918/2017 153/697 Leirgrav - pbl § 20-3 Igangsettingsløyve - veg og va Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9122017 RS 912/2017 153/649 Farhovd - Avslag på søknad - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9082017 RS 908/2017 151/10 - Vierli F12 mindre endring av detaljregulering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9052017 RS 905/2017 Endring av vedtak - Søknad om konsesjon for erverv av fast eigedom gnr. 50/20 - i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9222017 RS 922/2017 Søknad om flytting av to tomter på gnr/bnr 150/2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9022017 RS 902/2017 150/10 og 150/4 - Rukkemo - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Skibruer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9152017 RS 915/2017 150/402/0/4 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Opparbeiding tomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9062017 RS 906/2017 150/402/0/5 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9162017 RS 916/2017 150/402/0/6 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9172017 RS 917/2017 150/402/0/7 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9042017 RS 904/2017 135/59 - Svar på¨søknad om snøskuterløyve til hytte som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9132017 RS 913/2017 138/79 - Krontveit - Løyve til tiltak § 20-3 - garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9242017 RS 924/2017 Sluttgodkjenning - investeringsstøtte til driftsbygning på gnr. 8/5,6 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9252017 RS 925/2017 Sluttgodkjenning - kommunalt tilskot til landbruksføremål på gnr. 8/5,6 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9072017 RS 907/2017 Vedtak - Søknad om konsesjon for erverv av fast eigedom gnr. 50/20 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9262017 RS 926/2017 Om habilitet - delingsak i PLM-utvalet den 1.11.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9092017 RS 909/2017 99/530/0/2: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS9102017 RS 910/2017 106/57 - Øyfjell - Igangsettingsløyve for vassverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut