eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 22 20171122 22.11.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1862017 PS 186/2017 Nytt vegnam i Øyfjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882017 PS 188/2017 Høyring: Forslag til endring i naturmangfoldlova og vassforskriften Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872017 PS 187/2017 Sti -og løypeplan for Vinje kommune 2017 -2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802017 PS 180/2017 99/525/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772017 PS 177/2017 Søknad om konsesjon på erverv av 138/8 Reggetjønnheie Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812017 PS 181/2017 Søknad om motorferdsel i utmark - Tony Michell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792017 PS 179/2017 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 50/2 - Rue Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822017 PS 182/2017 Søknad om motorferdsel i utmark - Gøyfjell aktivitetslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832017 PS 183/2017 Fritidskøyring for snoskuter - Songa 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842017 PS 184/2017 Kommunedelplan for Edland/Haukeli - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782017 PS 178/2017 Søknad om konsesjon ved overtaking av gnr. 67/6 og 7 - Brekka Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852017 PS 185/2017 Framlegg til endring av detaljregulering for Huskarmyri massetak - 2 gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762017 PS 176/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS8782017 RS 878/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8812017 RS 881/2017 151/3 Kjelingnut - Rammeløyve pbl § 20-3 veg vatn og avløp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8822017 RS 882/2017 151/698 Kjelingnut - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8792017 RS 879/2017 99/932 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8802017 RS 880/2017 99/940 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8852017 RS 885/2017 99/840 - Tyrvelid - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8912017 RS 891/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8922017 RS 892/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8892017 RS 889/2017 158/20 - Gibøen/Bjørkli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8982017 RS 898/2017 Begjæring om tvangssal av eigedom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8872017 RS 887/2017 121/20 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8842017 RS 884/2017 151/189 Silkedalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8862017 RS 886/2017 123/1 - Vondetjønn(Arabygdi) - Løyve til tiltak § 20-4 - ombygging/tilbygg til driftshytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8932017 RS 893/2017 99/662/0/33: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8882017 RS 888/2017 141/72 Haddland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8952017 RS 895/2017 Uttale - Søknad om støtte til landbruksføremål i Innovasjon Norge - tilbygg kufjøs på gnr.41/1 - Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8972017 RS 897/2017 106/14 - Varsel om overprøving - Vinje kommune ved Plan- og miljøutvalget sitt vedtak av 11.10.2017 sak 2017/2134 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8902017 RS 890/2017 150/426 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8992017 RS 899/2017 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - Vågslid beitelag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8962017 RS 896/2017 Uttale - 147/1 - Søknad om støtte til landbruksføremål i Innovasjon Norge - Rauland Hereford Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8942017 RS 894/2017 Uttale til søknad om dispensasjon - Fritidsbustad - 153/130 - Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8832017 RS 883/2017 88/2 - Kyrkjestøyl - Løyve etter pbl § 20-3 og Forureiningsforskrifta § 13 - Utviding av utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut