eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 16 20171116 16.11.2017 10:00 Kommunehuset i Åmot Kommunestyresalen Kommunestyret valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS862017 PS 86/2017 Søknad om tilskot til røntgenapparat - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832017 PS 83/2017 Søknad om dekking av meirforbruk - Vinje kyrkjelege fellesråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752017 PS 75/2017 Samarbeidsavtale med Høgskolen Søraust-Noreg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792017 PS 79/2017 Framlegg til detaljregulering for Neset 134/1 - 2.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822017 PS 82/2017 Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762017 PS 76/2017 Fastsetjing av ny selskapsavtale for Telemark kommunerevisjon IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782017 PS 78/2017 Kommunal vigsel i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802017 PS 80/2017 Telemarksavtaler for skular og barnehagar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842017 PS 84/2017 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812017 PS 81/2017 Lokal forskrift om feiing og tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852017 PS 85/2017 Toppfinansiering RN eigedom AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772017 PS 77/2017 Tokke Vinje-vassdraget - prioritering av innspel til nye konsesjonsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS742017 PS 74/2017 Selskapskontrollrapport - brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS og forvaltningsrapport - sjølvkost på feietenester Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102017 RS 10/2017 Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122017 RS 12/2017 Vilkårsrevisjon Tokkeåi - ny informasjon om tiltak i Tokkeåi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112017 RS 11/2017 Oppmoding om busetting av flyktningar i Vinje 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92017 RS 9/2017 Møtebok frå møte 19.10.17 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SP82017 SP 8/2017 Spørsmål til spørjetimen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut