eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 11 01 20171101 01.11.2017 11:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1702017 PS 170/2017 Søknad om deling av gnr. 154/7 - bustadtomt. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732017 PS 173/2017 Framlegg til detaljregulering for Neset 134/1 - 2.gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752017 PS 175/2017 Søknad om deling av eigedom 68/6 - klage på vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672017 PS 167/2017 Føresegn om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande, Vinje kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712017 PS 171/2017 Søknad om konsesjon på erverv Heimestøyl - gnr. 130/2, 9 - 131/10, 11 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722017 PS 172/2017 Søknad om endring i vilkår om buplikt på Jordstøyl gnr. 53/34 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662017 PS 166/2017 135/1 - Vidsyn, Kvomme - Søknad om dispensasjon - Oppgradering/nybygging/restaurering av støylshus og uthus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692017 PS 169/2017 Motorferdsel,Dispensasjonssøknad §6- Øyfjell Sag og Høvleri AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742017 PS 174/2017 Reguleringsplan for Terrakullen - Mindre endring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682017 PS 168/2017 Motorferdsel: Dispensasjonssøknad §6- Snøscooterservice as Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652017 PS 165/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS8472017 RS 847/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8532017 RS 853/2017 65/1 - Rassteindalen - Løyve til tiltak § 20-4 - Flytting/ombygging/tilbygg driftshytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8632017 RS 863/2017 153/19 - Flotubu - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Veg, vatn og avløp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8662017 RS 866/2017 37/29 - Åmot - Løyve til tiltak § 20-3 - Oppfylling av terreng Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8512017 RS 851/2017 139/1 - Rauland - Løyve til tiltak § 20-3 - Opparbeiding av ny avkøyring og veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8522017 RS 852/2017 99/921 - Listøyl Vest - Løyve til tiltak § 20-3 - Ny fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8682017 RS 868/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8502017 RS 850/2017 150/1 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 pumpehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8762017 RS 876/2017 Klage på vedtak om tvangssalg av gnr. 64 bnr. 15 i Vinje kommune (kopi) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8712017 RS 871/2017 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8582017 RS 858/2017 150/1 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fallsikring-gjerde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8672017 RS 867/2017 141/137 - Nesland - Løyve til tiltak § 20-3 - Oppføring av kommunalt sandlager Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8482017 RS 848/2017 106/57 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg vassverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8622017 RS 862/2017 150/180 Lauvåsen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8702017 RS 870/2017 Avslag på søknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8692017 RS 869/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8542017 RS 854/2017 37/81 - Juvbakk - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Firemannsbustad med garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8492017 RS 849/2017 38/7 og 10 Plassane - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 riving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8592017 RS 859/2017 128/3 - Vå - Løyve til tiltak § 20-3 - Oppføring av mast for rassvarslingssystem Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8732017 RS 873/2017 152/133/0/11: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8552017 RS 855/2017 35/110 Åmothaugen vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 fasadeendring/skilt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8642017 RS 864/2017 36/48 - Øvre Drotning - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8602017 RS 860/2017 99/106 - Tyrvelid - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg til hytte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8612017 RS 861/2017 88/205 - Slobrekk - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Uthus/garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8652017 RS 865/2017 140/231 - Harkjelstaullii - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8562017 RS 856/2017 151/193 Silkedalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8742017 RS 874/2017 99/661/0/42: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8722017 RS 872/2017 152/133/0/16: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8752017 RS 875/2017 152/133/0/8: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8572017 RS 857/2017 92/14 og 92/40 - Edland - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-4 - Tilbygg lagerhall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8772017 RS 877/2017 Søknad om landingsløyve Totak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut