eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 26 20171026 26.10.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Formannskapet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS662017 PS 66/2017 Tertialrapport 2 og budsjettrevisjon - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702017 PS 70/2017 Samarbeidsavtale med Høgskolen Søraust-Noreg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712017 PS 71/2017 Lønsvurdering for rådmann og assisterande rådmann Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS612017 PS 61/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS622017 PS 62/2017 Uttale til handlingsprogrammet 2018 - 2023 for Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672017 PS 67/2017 Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632017 PS 63/2017 Organisering av turistkontor og marknadsføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732017 PS 73/2017 Søknad om tilskot til røntgenapparat - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642017 PS 64/2017 Fastsetjing av ny selskapsavtale for Telemark kommunerevisjon IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652017 PS 65/2017 Søknad om dekking av meirforbruk - Vinje kyrkjelege fellesråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692017 PS 69/2017 Toppfinansiering RN eigedom AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722017 PS 72/2017 Søknad om næringstilskot - XEVA AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682017 PS 68/2017 Tokke Vinje-vassdraget - prioritering av innspel til nye konsesjonsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202017 RS 20/2017 Kriterier for nasjonalparkkommunar for å være aktørar under merkevara Norges nasjonalparkar og utviding av status som nasjonalparkkommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192017 RS 19/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut