eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 10 11 20171011 11.10.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1612017 PS 161/2017 Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 120/5 - Harald Røyndal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632017 PS 163/2017 Høyring - Endring i reglane om nydyrking - forbod mot nydyrking av myr Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582017 PS 158/2017 Kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552017 PS 155/2017 153/130 - Søknad om dispensasjon frå kommunens arealplan - fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592017 PS 159/2017 Framlegg til detaljregulering for Vierli F12 - andre gongs handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562017 PS 156/2017 Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 - 3.gongs handsaming og endeleg vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572017 PS 157/2017 Framlegg til kommunedelplan Vågslid - 5.gongs handsaming - endeleg vedtakReguleringsplan for Bukkeneset og Tyrvelidkrysset - oppheving Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622017 PS 162/2017 Søknad om konsesjon på erverv Heimestøyl - gnr. 130/2, 9 - 131/10, 11 i Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602017 PS 160/2017 Søknad om deling - gnr. 106/14 - Klara Gunhild Listog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542017 PS 154/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1642017 PS 164/2017 Fleire vegnamn i hyttefelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS8092017 RS 809/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8212017 RS 821/2017 100/43 - Botn vest - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-4 - Tilbygg fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8222017 RS 822/2017 115/1 Hestedokk, Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8302017 RS 830/2017 150/1 - Holtardalen - Løyve til tiltak - § 20-3 - utviding av løypetrase Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8452017 RS 845/2017 Vedtak - Søknad om deling av gnr. 65/3 - Arne Vinje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8242017 RS 824/2017 169/10/1 Holvik - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8342017 RS 834/2017 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8162017 RS 816/2017 153/697 Vestlia - Rammeløyvel og IG - PBL § 20-3 veg og VA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8192017 RS 819/2017 124/4 Arabygdi - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8262017 RS 826/2017 150/555 - Holtardalen - Rammeløyve jf. pbl § 20-3 - 8 stk. fritidsbustader Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8282017 RS 828/2017 150/400 - Holtardalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8412017 RS 841/2017 Søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8142017 RS 814/2017 65/45 - Vinjesvingen - Løyve til tiltak § 20-3 - riving av hytte, oppføring av ny samt veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8292017 RS 829/2017 151/472 - Vierli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8112017 RS 811/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8152017 RS 815/2017 150/576 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 dobbel fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8382017 RS 838/2017 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8322017 RS 832/2017 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8272017 RS 827/2017 153/669 Hovdeli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8402017 RS 840/2017 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - Grungedal/Mogane jaktlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8102017 RS 810/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8422017 RS 842/2017 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - Smørklepp grunneigarlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8432017 RS 843/2017 99/662/0/7: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8252017 RS 825/2017 99/662/0/18 - Søknad om omregulering til fritidsbustad Råsehallvegen 5c Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8392017 RS 839/2017 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - Saltpytt sameige Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8182017 RS 818/2017 115/10 - tomt B3 - Hestedokk - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8352017 RS 835/2017 135/15 - Svar på søknad om dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på barmark Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8122017 RS 812/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8442017 RS 844/2017 64/15 - Ny anmodning om omgjering av avslag på søknad om konsesjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8312017 RS 831/2017 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8362017 RS 836/2017 164/3 - Svar på søknad om løyve til bruk av Sjøfly Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8372017 RS 837/2017 Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy - Telemark settefisk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8172017 RS 817/2017 99/740 Arbuviki - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8332017 RS 833/2017 Søknad om løyve til utslepp Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8132017 RS 813/2017 153/699 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8232017 RS 823/2017 37/23 - Åmot - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Byggevarebutikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8202017 RS 820/2017 153/589 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 støttemur/garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8462017 RS 846/2017 Sluttutbetaling grøftetilskott - Borgersen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut