eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019 Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2017 09 20 20170920 20.09.2017 09:00 Kommunehuset i Åmot Formannskapssalen Plan- og miljøutvalet valperioden 2015 - 2019
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1472017 PS 147/2017 88/205 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsføresegnene for Slobrekk bustadfelt - Areal uthus/garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502017 PS 150/2017 99/429/0/4- Søknad om dispensasjon for bruksendring-klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462017 PS 146/2017 Referat og meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1492017 PS 149/2017 Vedkomande søknad om å nytte motorkøyretøy i samband med elgjakt - Rauland jaktlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482017 PS 148/2017 Løyve til oppkøyring av skiløype sesongen 2017/2018- Holvik velforening Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532017 PS 153/2017 Rullering av Regional plan for Hardangervidda - høyring av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512017 PS 151/2017 153/244/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring- Klage Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522017 PS 152/2017 Fleire vegnam i hyttefelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS8002017 RS 800/2017 153/562 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7952017 RS 795/2017 99/904 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7912017 RS 791/2017 Møtebok frå førre møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8062017 RS 806/2017 Søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8032017 RS 803/2017 Søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7992017 RS 799/2017 99/892 Listøyl vest - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7982017 RS 798/2017 Spørsmål om eigedomen gnr. 88, bnr. 12, gnr. 94, bnr. 3 og gnr. 100, bnr. 2 i Vinje kommune er same driftseining i høve til jordlova § 12 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7932017 RS 793/2017 153/636 - Vedtak om lovbrotsgebyr for avfallshandtering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8052017 RS 805/2017 99/662/0/17: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7972017 RS 797/2017 140/127 Såtehov - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 garasje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8042017 RS 804/2017 99/662/0/40:Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8072017 RS 807/2017 Søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8012017 RS 801/2017 99/905 - Svarttjønnåsen - Løyve til tiltak jf.pbl § 20-3 - Fritidsbustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7942017 RS 794/2017 118/67 Drivarbekkdalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 bustad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8022017 RS 802/2017 Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7922017 RS 792/2017 100/130 Botn - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS8082017 RS 808/2017 Søknad om løyve til bruk av luftfartøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS7962017 RS 796/2017 59/7 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut